ЕКСКУРСІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 181 – «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

ЕКСКУРСІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

181 – «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Серед інших країн світу Україна має найбільш сприятливий природний, людський, геополітичний і ресурсний потенціал для розвитку харчової промисловості. Раціональне використання цього потенціалу забезпечило її провідне місце на світовому й регіональних продовольчих ринках.

Галузь виробництва м’яса, м’ясних продуктів забезпечує населення свіжим та мороженим м’ясом, м’ясними напівфабрикатами, ковбасними виробами та м’ясними консервами.

Сільськогосподарські тварини є сировиною для виробництва вищезазначених продуктів харчування.

Здобувачі першого курсу спеціальності – 181 «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» дізнались під час екскурсії про формування продуктивних показників тварин. Екскурсію у музеї патанатомії провів кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри нормальної та патологічної морфології і фізіології СМОЛЯК Василь Васильович. Розповідь супроводжувалася цікавими науковими фактами щодо видових закономірностей росту, продуктивності тварин і формування сировинної бази для виробництва харчових продуктів. Здобувачі отримали ґрунтовні відповіді на запитання різного характеру.