ВИЇЗНЕ ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТТЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 204 «ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА»

Один із видів навчальних занять – це лабораторні заняття, на яких здобувач вищої освіти під керівництвом науково-педагогічного працівника проводить експерименти чи дослідження з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень, набуває практичних навичок роботи з лабораторним обладнанням, оснащенням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, оволодіває методикою експериментальних досліджень в конкретній предметній галузі та обробки отриманих результатів.

На базі філії кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва ТОВ «СП «Весна 21», доцентом Юлією ЄВСТАФІЄВОЮ, 15 листопада 2023 року в межах робочої програми дисципліни «Біотехнологічні процеси виробництва і використання кормів» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти навчально-наукового інституту харчових технологій було проведено виїзне лабораторне заняття на тему «Технолого-біохмімічні властивості зернових і концентрованих кормів».

Директор компанії Максим Олександрович ВЕЛИЧКО та начальник виробництва Іван Іванович СІЗОВ провели ознайомчу екскурсію на підприємстві, під час якої відмітили, що є дев’ять металевих силосів, у яких можна одночасно зберігати 55 тисяч тон зернових.

Згідно вимог державних та міжнародних стандартів підприємство проводить відбір проб та вимірювання всіх необхідних технічних показників в зернових, бобових і олійних культурах. Функціонує дві лабораторії, які обладнані сучасним необхідним обладнанням для аналізу та тестування зернових зразків. При надходженні вантажу у зерновій лабораторії визначають основні показники: вміст вологи, засміченість та натуру зерна, ураженість шкідниками та олійність. Відділ якості має можливість визначати наявність ГМО в ріпаку, сої та кукурудзі.

Виробничо-технологічна лабораторія проводить дослідження щодо органолептичних показників, а також проводить експрес дослідження виготовлених комбікормів. Якщо є відхилення, то проводять більш тривалі хімічні дослідження та усувають недоліки. Завідуючою лабораторією підприємства було зазначено, що у процесі формування партії обов’язковим є контроль температури сільськогосподарської продукції. Вся робота працівників лабораторії та відділу якості спрямована на швидку обробку даних та визначення якості продукції для оперативного розвантаження транспортних засобів і надання відповідних звітів.

Тому, здобувачі вищої освіти під час виїзного лабораторного заняття мали змогу визначати засміченість та натуру зерна, ураженість шкідниками та ін. Також, набули додаткового досвіду, спілкуючись із досвідченими, успішними виробничниками та отримали нові знання. Одержані компетентності є важливими для майбутніх магістрів-технологів.

Дякуємо Максиму Олександровичу та Івану Івановичу за співпрацю. Процвітання вашому колективу та перемоги нашій аграрній країні. 

доцент кафедри технології виробництва
і переробки продукції тваринництва
Юлія ЄВСТАФІЄВА