Наукова співпраця кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування

Наукова робота здобувачів є важливою складовою діяльності нашого університету, що сприяє удосконаленню професійної підготовки, виявленню обдарованої молоді. Здобувачі беруть участь у роботі наукових гуртків, студентських наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах тощо.

Займатися науковою роботою цікаво, пізнавально та корисно, але при цьому потрібно обов’язково враховувати власні сили та здібності. Наукова робота покращує розвиток особистості здобувачів, його ораторські та комунікативні здібності, сприяє більш ефективному засвоєнню знань з навчальних дисциплін та швидкому працевлаштуванню здобувача у майбутньому. На кафедрі менеджменту, публічного управління та адміністрування функціонує Дискусійний клуб «Актуальні проблеми та адміністрування» (керівник професор Алла ЧИКУРКОВА) та науковий студентський гурток «Менеджер» (керівник доцент Наталія ПОКОТИЛЬСЬКА), головним завданням яких є залучення здобувачів до наукової роботи, знайомство їх з науковою тематикою кафедри, комунікація із здобувачами старших курсів. В організації їх роботи активну учать беруть магістри та аспіранти кафедри.

Однією з найбільш поширених форм наукової роботи здобувачів є їх робота з науковими керівниками над підготовкою доповідей і опублікуванням тез конференцій. Така форма організації наукової роботи дозволяє більш ефективно використовувати потенціал науково-педагогічних працівників  кафедри та вести системну підготовку майбутніх фахівців, готувати молодих науковців.

Наші здобувачі беруть активну участь у роботі міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій та семінарів.

Зокрема в рамках наукової співпраці між ЗВО «Подільський державний університет» і ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний  інститут» науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування (професори Оксана БЯЛКОВСЬКА, Алла ЧИКУРКОВА, доценти Наталія ПОКОТИЛЬСЬКА, Елла ДОБРОВОЛЬСЬКА) та здобувачі (Віка СВИСТУН, Євген РОМАНЕНКО, Андрій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, Сергій ДІДУХ, Юрій КУРИЛО) прийняли участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення» (20 жовтня 2022 року м. Бережани, Тернопільська обл., Україна), а також у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Актуальні питання розвитку аграрних, технічних та еколого-соціально-економічних сфер» (4 листопада 2022 року м. Бережани, Тернопільська обл., Україна).

Подальша наукова співпраця кафедри із закладами вищої освіти України є важливою передумовою для отримання нових наукових здобутків молоді для розвитку української та світової науки.

Інформацію підготувала
завідувач кафедри менеджменту, публічного управління
та адміністрування Алла ЧИКУРКОВА