Засідання круглого столу

27 лютого 2020 року відбулося засідання круглого столу стейкхолдерів з приводу проведення акредитації освітньо-наукових програм спеціальностей аспірантури у Подільському державному аграрно-технічному університеті.

В обговорені взяли участь в. о. проректора з науково-інноваційної та міжнародної діяльності Вікторія Левицька, завідувач відділу аспірантури та докторантури ПДАТУ Оксана Дудзяк, гаранти освітньо-наукових програм, потенційні роботодавці та здобувачі третього рівня вищої освіти – доктор філософії.

Присутні приділили особливу увагу розробці навчально-наукових, робочих планів та оновленню освітньо-наукових програм згідно сучасних реалій.

Внесено ряд пропозицій щодо побудови структурно-логічної схеми спеціальностей із врахуванням педагогічної практики.

Активну участь в обговоренні освітньо-наукових програм взяли молоді науковці, здобувачі третього рівня вищої освіти. Зокрема, Оксана Сідлецька запропонувала механізм поєднання практичних та теоретичних знань аспірантів за допомогою педагогічної практики.

Завідувач відділу аспірантури
та докторантури ПДАТУ
кандидат економічних наук, доцент
О. А. Дудзяк