Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія

Новий науковий рік у Закладі вищої освіти «Подільський державний університет» розпочався дуже плідно: за тиждень, що минає, було проведено три успішних захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія. Варто відмітити, що усі здобувачі наукового ступеня є випускниками нашого Університету, які логічно завершили навчання за усіма рівнями вищої освіти та здобули ступінь доктора філософії під науковим керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора, завідувача кафедри рослинництва, селекції та насінництва ХОМІНОЇ Вероніки Ярославівни.

9 січня 2024 року відбулось засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 71.831.004 з правом прийняття до розгляду та проведення публічного захисту дисертації ГРОХОЛЬСЬКОЇ Тетяни Миколаївни «Оптимізація елементів технології вирощування шавлії мускатної в умовах Лісостепу західного» у складі:

голова ради: Бахмат Микола Іванович – д.с.-г.н., професор, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»;

рецензенти: Овчарук Василь Іванович – д.с.-г.н., професор, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»;

 Тарасюк Валерій Анатолійович – к.с.-г.н., доцент, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»;

офіційні опоненти: Федорчук Михайло Іванович – д.с.-г.н., професор, Миколаївський національний аграрний університет;

Рахметов Джамал Бахлулович – д.с.-г.н., професор, Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України.

 

11 січня  провела роботу спеціалізована вчена рада ДФ 71.831.006 з правом прийняття до розгляду та проведення публічного захисту дисертації КУЧЕРА Іллі Павловича «Формування продуктивності сортів льону олійного залежно від технологічних заходів в умовах Лісостепу західного» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 Агрономія у складі:

голова ради: Бахмат Олег Миколайович – д.с.-г.н., професор, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»;

рецензенти: М’ялковський Руслан Олександрович – д.с.-г.н., професор, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»;

Хмелянчишин Юрій Володимирович – к.с.-г.н., доцент, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»;

офіційні опоненти: Шувар Антін Михайлович – д.с.-г.н, с.н.с., Західноукраїнський національний університет;

Дідора Віктор Григорович – д.с.-г.н., професор,  Поліський національний університет.

 

12 січня  відбувся прилюдний захист дисертації аспіранта ШЕЙКА Дениса Валерійовича на тему «Продуктивність пшениці озимої залежно від елементів біологізації при вирощуванні в умовах Лісостепу західного» на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 71.831.005 у складі:

 голова ради: Бахмат Микола Іванович – д.с.-г.н., професор, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»;

рецензенти: Гораш Олександр Савич – д.с.-г.н., професор, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»;

 М’ялковський Руслан Олександрович – д.с.-г.н., професор, Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»;

офіційні опоненти: Мойсієнко Віра Василівна – д.с.-г.н., професор,  Поліський національний університет;

 Коваленко Олег Анатолійович – д.с.-г.н., професор, Миколаївський національний аграрний університет.

 

 Члени спеціалізованих вчених рад відмітили актуальність обраних тем досліджень, наукову новизну та практичну цінність результатів, високий рівень підготовки здобувачів.  

Усі дисертаційні роботи отримали позитивні відгуки членів спеціалізованих вчених рад і одноголосно було прийнято рішення про присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія ГРОХОЛЬСЬКІЙ Тетяні Миколаївні, КУЧЕРУ Іллі Павловичу та ШЕЙКУ Денису Валерійовичу.

Щиро вітаємо молодих науковців та їх наукового керівника!

Зичимо міцного здоров’я, творчого розвитку, невичерпної енергії та  наснаги для нових наукових досягнень!

 

Учений секретар

Олена КОБЕРНЮК