ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ – ОСНОВА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ В АГРОНОМІЇ

 Науково-дослідна робота аспірантів є обов’язковою складовою підготовки висококваліфікованих фахівців (докторів філософії), здатних самостійно проводити науковий пошук, творчо вирішувати конкретні професійні, наукові завдання. Сьогодні, 1 травня 2023 року, проректор з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності, професор Бялковська Оксана та учений секретар університету Кобернюк Олена знайомилися з ходом виконання індивідуального плану наукової роботи молодими науковцями.

В цьому році на НДЦ «Поділля» (директор Валерій Чапай), проводитимуться дослідження впливу агротехнологічних факторів на продуктивність сортів квасолі (аспіранти Єлаш Андрій, Севрук Владислав), сої (аспіранти Соловей Віктор, Більська Оксана), ярої пшениці (аспірантка Сікора Анастасія), соняшнику (аспірантка Качинська Ірина), гороху (докторантка Небаба Катерина).

Віримо, що результати досліджень молодих науковців незабаром будуть апробовані на виробництві й гідно оцінені українськими аграріями.