Навчання здобувачів в аспірантурі за спеціальністю 073 «Менеджмент»: особливості, переваги, атестація і перспективи покращення

Менеджер – найбільш популярна та найбільш високооплачувана сфера професійної діяльності не лише в Україні, а й в усіх економічно розвинутих країнах світу.

Аспірантура відчиняє двері для побудови успішної навчальної кар’єри. Хоча ступінь бакалавра чи магістра є достатнім фактором для прийому на роботу, але багато роботодавців шукають претендентів з вченим ступенем на керівні посади.

Отримання наукового ступеня забезпечує новий соціальний статус, якісну і суттєву перевагу у конкуренції на ринку праці та допомагає швидкому кар'єрному росту. Наявність наукового ступеня є необхідною умовою для роботи у певних сферах і, зокрема, на викладацький роботі у вищий школі.

Навчання в аспірантурі та отримання кваліфікації «Доктор філософії з менеджменту» дає можливість займатися  інтелектуальною працею, збільшує кар’єрні перспективи, створює умови для розширення знань, підвищує інтелектуальний потенціал людини, дозволяє розвинути та встановити нові корисні зв’язки. Аспірант повинен мати схильність до наукових досліджень. Це психологічна риса, без якої навчатися буде вкрай важко. 

У ЗВО «ПДУ» реалізується конкурентоспроможна освітньо-наукова програма підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент», сформовано високий потенціал проведення науково-дослідницької роботи в напрямі аграрного менеджменту, інноваційно-інвестиційного, маркетингового, фінансового менеджменту, забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів агробізнесу, стійкості розвитку та ін. Навчання за освітньо-науковою програмою з менеджменту має свою специфіку, порівняно із типовим форматом підготовки доктора філософії PhD. Основна увага приділяється різнобічній підготовці аспіранта в межах обраного профілю, індивідуалізацію його освітньої траєкторії за рахунок елективних курсів та поглибленої методологічної підготовки в частині проведення власного наукового дослідження із обговоренням роботи на всіх її етапах. Проведення тематичних семінарів із залученням провідних науковців зарубіжних університетів, презентації робіт на міжнародних конференціях, програми міжнародної академічної мобільності, написання статей у провідні міжнародні журнали з економіки та менеджменту, дозволяють випускнику програми сформувати знання та навички, які затребувані на академічному ринку праці не лише в Україні, але й за кордоном.

Аспіранти спеціальності 073 «Менеджмент» працюють над важливими науковими темами в контексті забезпечення продовольчої безпеки країни, удосконалення управління на підприємствах аграрного сектору економіки, забезпечення ефективності системи управління на підприємствах в умовах сьогодення в контексті забезпечення сталого розвитку сільських територій, а саме: Матіяш Володимир Павлович – Організаційно-економічні засади управління сталим розвитком аграрних підприємств; Гриб Володимир Вікторович - Управління земельними ресурсами об'єднаних територіальних громад в умовах воєнного стану; Залуцький Петро Михайлович - Механізми державного регулювання інноваційного розвитку м'ясного скотарства; Чернецький Ігор Євгенович - Підприємство як фактор економічної активності сільського населення; Харченко Богдан Сергійович - Формування і розвиток системи управління конкурентоспроможністю підприємства; Осадчук Ілля Олегович - Ризик-менеджмент економічної діяльності аграрних підприємств; Курило Юрій Анатолійович - Управління діяльністю підприємства на засадах ситуаційного менеджменту; Дідух Сергій Володимирович - Формування і розвиток системи управління ефективністю функціонування акціонерних товариств; Оганесян Світлана Анатоліївна - Туристичний бізнес на селі, як соціально-економічний аспект розвитку територіальних громад; Бойко Олексій Сергійович - Теоретико-методичні аспекти менеджменту аграрних підприємств в умовах розвитку об’єднаних територіальних громад; Іванишин Олександр Володимирович - Логістичне забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств, Кубей Віталій Ігорович - Система управління економічною безпекою підприємств.

У реалізації освітньо-наукової програми Менеджмент у ЗВО «ПДУ» беруть участь викладачі, які мають науковий ступінь кандидата та доктора наук, здійснюють науково-дослідницьку діяльність та мають публікації у провідних вітчизняних та зарубіжних рецензованих наукових журналах, в т.ч. Scopus і WoS. Викладачі аспірантури мають високу репутацію в економічній науковій спільноті як в Україні, так й на міжнародному рівні.

Наукові керівники аспірантів спеціальності 073 «Менеджмент» доктори економічних наук, професори Чикуркова Алла Дмитрівна, Бялковська Оксана Антонівна, Ясінецька Ірина Анатоліївна, Місюк Микола Васильович, Корженівська Наталія Леонідівна, Цвігун Інна Анатоліївна, Волощук Катерина Богданівна мають високу академічну мобільність, регулярно підвищують свою кваліфікацію, приймають участь у  міжнародних конференціях, системно проводять наукові дослідження зі своїми аспірантами.

Важливою складовою навчання в аспірантурі є успішне звітування за результатами виконання індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи аспірантів.

18 вересня 2023 року на кафедрі менеджменту, публічного управління та адміністрування було проведено звітування аспірантів, що дозволило провести оцінку якості їх підготовки та визначити перспективні напрями роботи.

 

Завідувач кафедри, Гарант  ОНП Менеджмент Алла ЧИКУРКОВА