20 вересня 2023 року відбулася атестація аспірантів всіх років та форм навчання на розширеному міжкафедральному семінарі факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві.

      20 вересня 2023 року відбулася атестація аспірантів всіх років та форм навчання на розширеному міжкафедральному семінарі факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві. Розпочала захід вступним словом проректор з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності Оксана БЯЛКОВСЬКА та відмітила, що звітування про свою роботу для аспіранта  -  вагома нагода представити себе та завершити ще один із етапів роботи, а значить продовжувати і реалізовувати завдання щодо поставленої мети. У доповідях взяли участь: Василь БАНДУРА, аспірант 1 року навчання кафедри гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби Національної поліції України, науковий керівник докторка с.г.наук, професорка  Тетяна СУПРОВИЧ; Ігор ЛЕСЮК, аспірант 1 року навчання кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії, науковий керівник к.біол.н. доцент Олександр БОДНАР; Андрій КРАВЧЕНКО, аспірант 2 року навчання кафедри інфекційних та інвазійних хвороб, науковий керівник докторка вет.наук, доцентка Вікторія ЛЕВИЦЬКА; СТРОЇЧ Василь аспірант 3 року навчання кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії науковий керівник к.вет.н., доцент ГОРЮК Віктор; Михайло МОЧЕРНЮК, аспірант 3 року навчання кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії, науковий керівник докторка вет.наук, доцентка Юлія ГОРЮК; Лілія СТРОЯНОВСЬКА, аспірантка 3 року навчання кафедри гігієни тварин та ветеринарного забезпечення кінологічної служби Національної поліції України, науковий керівник докторка с.г.наук, професорка  Тетяна СУПРОВИЧ; Владислав КОЖИН, аспірант 4 року навчання кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії, науковий керівник к.вет.н., доцент ГОРЮК Віктор. Окрім представлених звітів, дискусія під час зібрання велася у формі діалогу. Молоді науковці обмінювалися досвідом та спілкувалися з науковими керівниками.

      Після невеликої перерви аспіранти були присутніми на першому засіданні Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених у новому 2023-2024 навчальному році. За участі голови Наукового товариства Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» Юлії ГОРЮК та відповідальної за наукову та міжнародну діяльність факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві Тетяни ТОКАРЧУК розглядали пропозицію щодо обрання голови Наукового товариства, секретаря та заступників, затвердили план роботи на поточний рік. Робота триває!

 

відповідальна за наукову та міжнародну діяльність

факультету ветеринарної медицини

і технологій у тваринництві, доцентка Тетяна ТОКАРЧУК