Звіт про Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні питання сучасної гуманітаристики: комунікативно-культурологічний аспект»

Звіт

про Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні питання сучасної гуманітаристики: комунікативно-культурологічний аспект»

 

 14 травня 2024 року викладачі кафедри української мови ЗВО «ПДУ» провели Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні питання сучасної гуманітаристики: комунікативно-культурологічний аспект».

Мета, яку переслідували організатори  конференції, – висвітлити актуальні питання сучасної гуманітаристики, зокрема в царині української філології,  та виокремити основні комунікативні стратегії сучасного фахівця, визначити дієві методичні стратегії у вищій школі, – досягнуто повною мірою. Це засвідчується різноплановістю проблематики доповідей, поданих на конференцію, що зумовлено напрямами роботи конференції:

  1. Українська філологія в контексті сучасної гуманітаристики.
  2. Соціальні науки та гуманітаристика в сучасному інформаційному просторі.
  3. Культура професійного мовлення сучасного фахівця як ключова компетентність.
  4. Проблемні питання культурології в умовах трансформації гуманітаристики.
  5. Сучасна гуманітаристика та сфера соціальних комунікацій.
  6. Комунікативно-культурологічний аспект методики викладання гуманітарних дисциплін у ЗВО.

Міждисциплінарний характер конференції, актуальність та новизна авторських досліджень, їхня широка професійна спеціалізація  підтверджують  цінність та  актуальність колективного заходу. Учасниками конференції стали представники потужних  вищих навчальних закладів України: не тільки доктори та кандидати наук філологічних, економічних, юридичних та історичних галузей, але й нова генерація майбутніх науковців –  здобувачі ступеня доктора філософії та здобувачі першого й другого освітнього рівнів різних освітніх спеціальностей.

Результатом роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної гуманітаристики: комунікативно-культурологічний аспект» став збірник матеріалів, який після рекомендації до опублікування Вченою радою ЗВО «ПДУ» буде розміщений у PDF-форматі на сайті та репозитарії університету.

Організатори конференції сподіваються, що  науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної гуманітаристики: комунікативно-культурологічний аспект» стане традиційним заходом для нашого університету та  спонукатиме академічну спільноту до подальших дискусій, досліджень та наукових пошуків.

Сердечно вдячні всім, хто долучився до роботи конференції  попри труднощі воєнного стану.

                Із вірою в Перемогу та майбутнє української науки – організаційний комітет конференції.