Відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблема гуманітаризації освіти у закладах вищої освіти України»

17 травня 2020 року, на базі кафедри теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін навчально-наукового інституту дистанційної освіти Подільського державного аграрно-технічного університету відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблема гуманітаризації освіти у закладах вищої освіти України».

Криза техногенної цивілізації і тенденції зміни цінностей, на які орієнтується сучасне суспільство, кардинально впливають на сучасні уявлення про світ та людину. При цьому відбувається катастрофічна руйнація гуманітарної сфери, що призводить до втрати особистісної та національної самоідентифікації. Саме тому метою конференції є розкриття основних етапів становлення соціогуманітарного пізнання і специфіки використання його надбань, без розуміння сутності яких, взагалі складно говорити про можливість якісного осмислення реальної соціальної дійсності.

Досягнення цієї мети ми пов'язуємо з переосмисленням підвалин формування громадянського суспільства в надзвичайно важких для України умовах та доведенням визначальної ролі гуманітарної освіти у формуванні стійкої громадської позиції молоді, яка повинна глибоко розуміти соціально-політичні, правові, історико-культурні сфери життєдіяльності суспільства.

Викладачі кафедри теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін з позицій розуміння своєї відповідальності за молодь, яка потребує сьогодні глибокого розуміння всіх соціальних процесів та перетворень, що відбуваються в державі, застерігає від низки гуманітарних катастроф до яких може призвести ігнорування філософськими, політологічними, історичними, правовими, соціокультурними, етичними знаннями. На жаль, ігнорується глибинний досвід цих знань, їх беззаперечний вплив на рівень освіченості та інтелігентності особистості. Втрата духовності, самобутності, громадянської активності може призвести до втрати самої нації. Саме гуманітаристика дає змогу людині ширше розуміти своє суспільство й порівнювати його з іншими у різних контекстах, розуміти високу якість життя його соціуму.

Конференція була покликана ще раз підкреслити роль і значущість кафедр соціогуманітарного циклу, які повинні зараз, як ніколи, активізувати свою роботу у напрямку формування адекватної світоглядної позиції студентської молоді – майбутньої еліти нашої держави.

У роботі конференції взяли участь викладачі і студенти ПДАТУ та інших навчальних закладів та установ.

 Основними напрямками роботи конференції були:

  • місце та роль соціально-гуманітарних дисциплін у структурі вищої освіти України в умовах формування інформаційного суспільства;
  • шляхи подолання дегуманізації  та дегуманітаризації освіти;
  • інноваційні методи навчання в соціально-гуманітарній підготовці здобувачів вищої освіти.

За результатами конференції буде видано онлайн збірник матеріалів, з яким можна буде ознайомитись в репозитарії ПДАТУ

Завідувач кафедри теоретико-правових і соціально-гуманітарних дисциплін,
кандидат юридичних наук, доцент
Діана Кіріка