Лекція-тренінг «Спілкування та невербальна комунікація»

 Єдина розкіш на землі –

 це розкіш людського спілкування.

 Антуан де Сент-Екзюпері

 

Лекція-тренінг «Спілкування та невербальна комунікація»

      Сфери професійних стосунків, спілкування, комунікації належать до фундаментальних вимірів людського світу. Успіхи людини в житті, її взаємини з іншими членами суспільства залежать від уміння комунікувати. Спілкування є необхідною умовою будь-якої діяльності, зокрема професійної.

      23 травня к.філол.н. Максимець Оксана провела лекцію-тренінг на тему «Спілкування та невербальна комунікація», під час якої ще раз зі студентами пригадали основні етапи ділової комунікації, зупинилися на основних правилах ефективного спілкування. Говорили про те, що результативне ділове спілкування - це як вміння вправно кермувати. При цьому ми маємо обов’язково знати адресу прибуття, добре керувати автівкою, дотримуватися правил та бути уважним.

      Чимало часу нашої лекції було приділено невербальним засобам спілкування. Адже наше тіло вміє говорити. «Невербальна поведінка» відноситься до дій, які відрізняються від мови. Сюди входять міміка, жести, пози, положення тіла й різноманітні рухи тіла. Крім того, до невербальної комунікації належать голосові явища, мовленнєві помилки або паузи, швидкість та тривалість мовлення, сарказм, суперечливі поєднання вербальної та невербальної поведінки і т. д. Як «читати» співрозмовника, відчувати його емоційний стан, визначити мотиви…Із такими питаннями ми намагалися розібратися під час нашої зустрічі.

     Це лише перша наша спроба зрозуміти, як за допомогою слова, невербальних засобів спілкування впливати на співрозмовника, спонукати його до певних дій, вдало вирішувати проблеми, запобігаючи при цьому емоційних конфліктів.

     Звісно що однієї зустрічі для того, щоб досягти практичного засвоєння правил спілкування на невербальному рівні занадто замало. Це ціла наука, яка є досить важливою в соціокультурному просторі. Тому…далі буде!

Інформацію підготувала

Оксана Максимець