СОНЯЧНІ ПАНЕЛІ: ВИКОРИСТАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Минулого тижня співробітниками факультету енергетики та інформаційних технологій разом зі здобувачами вищої освіти біля навчального корпусу №3 було встановлено комплект сонячних панелей.

Від використання такого обладнання в навчальному процесі слід очікувати цілу низку позитивних здобутків.

Зокрема, здобувачі освіти матимуть можливість отримати практичний досвід у роботі з сонячними панелями: встановленням, налаштуванням та обслуговуванням обладнання. Це надасть їм цінний досвід у сфері відновлювальної енергетики, що допоможе їм стати конкурентоспроможними на ринку праці.

Науково-педагогічні працівники факультету отримали можливість проводити дослідження з проблем підвищення ефективності сонячних панелей, розробки нових технологій та матеріалів. Це сприятиме науковій розвідці в галузі сонячної енергії.

Використання встановленого обладнання загалом сприятиме розвитку екологічно свідомого середовища, заохочення використання технологій відновлювальної енергетики.

Монтаж комплекту сонячних панелей – важливий елемент розбудови навчальної інфраструктури університету, що є важливим фактором підвищення ефективності освітнього процесу як на факультеті енергетики та інформаційних технологій, так у інших підрозділах університету. 

Доцент кафедри енергозберігаючих технологій
та енергетичного менеджменту Андрій ПЕЧЕНЮК