Метрологія - наука про вимірювання

У важкі для нашої країни часи випробування на міцність та єдність нації, українські метрологи – представники однієї із найбільш точних та необхідних галузей знань, разом із світовою метрологічною спільнотою, відзначають 20 травня - Всесвітній день метрології, присвячений річниці підписання Метричної конвенції у 1875 році.

 «У 2023 році Всесвітній день метрології було присвячено численним викликам у галузі науки про вимірювання, що мають бути подолані, аби продовольча система ефективно працювала у всьому світі».

Метрологія в самому широкому розумінні являє собою науку про виміри, про забезпечення їхньої єдності, про способи досягнення необхідної точності, а також про методи і засоби досягнення зазначених цілей.

Виміри є одним зі шляхів пізнання природи людиною, що поєднують теорію з практичною діяльністю. Вони є основою наукових знань, служать для обліку матеріальних ресурсів, забезпечення необхідної якості продукції, взаємозамінності деталей і вузлів, удосконалювання технології, автоматизації виробництва, стандартизації, охорони здоров'я і забезпечення безпеки праці і для багатьох інших галузей людської діяльності.

Всесвітній день метрології – свято, яке напряму пов’язано із діяльністю державного підприємства «ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ».

Дякуємо начальнику Кам’янець-Подільського відділу ДП «Хмельницькстандартметрологія» Гулько Володимиру Володимировичу за  проведення екскурсії  19 травня 2023 року для здобувачів вищої освіти 1 СТН курсу факультету енергетики та інформаційних технологій, які мали можливість закріпити свої знання з дисципліни «Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології».

 

Асистент кафедри енергозберігаючих технологій та
енергетичного менеджменту
Дарія ВІЛЬЧИНСЬКА