Бібліотека вивчає і зберігає культурну спадщину рідного краю

Видавнича діяльність наукової бібліотеки ЗВО «ПДУ» спрямована на збереження історико-культурної спадщини краєзнавчого, етнокультурного характеру. Бібліотека вивчає і зберігає культурну спадщину рідного краю. Так і у видавничій практиці нашої бібліотеки провідне місце належить укладанню бібліографічних посібників з історії краю, в т. ч. окремих населених пунктів, визначних особистостей рідного краю. Серед таких виділяються серії покажчиків про краєзнавство.

Науковою бібліотекою підготовлено третє видання краєзнавчої тематики «Обрії малої Ба́тьківщини» – це краєзнавчий внутрішньогазетний бібліографічний покажчик, який розповідає про населені пункти Хмельниччини. Видання цікаве за змістом і цінне за значимістю, підготовка якого потребувала значної пошукової роботи. Бібліотекарями здійснено велику кропітку роботу з дослідження історії міст і сіл Хмельницької області, оприлюднено маловідомі факти розвитку сіл в різні періоди життя краю, чим зроблено вагомий внесок у розвиток та популяризацію краєзнавства в регіоні.

Підготовка покажчика зумовлена необхідністю розширення доступу користувачів до краєзнавчої газетної періодики, яка є в наявності в науковій бібліотеці.

При підготовці покажчика бібліотекарями-бібліографами проведено аналітико-синтетичне опрацювання масиву первинних документів, місцевих газет, який охоплює період з 1955 по 2022 рр. Опрацьовувались місцеві газети: «Прапор Жовтня», «Радянське Поділля», «Подільські вісті», «Подолянин», «Край Кам’янецький», «Кам’янець-Подільський Вісник», «Фортеця», «Ключ». Видання підготовлене на основі візуального вивчення кожної газетної підшивки.

Провідний бібліотекар (бібліограф) Наукової бібліотеки

Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»

Людмила Посітко