Запрошуємо пройти підвищення кваліфікації на тему: «Модернізація освітнього середовища в умовах воєнного та надзвичайного станів» з 30 листопада по 28 грудня 2023 року

Організатором підвищення кваліфікації є Навчально-науковий центр підвищення кваліфікації Закладу вищої освіти «Подільський державний університет».

Онлайн реєстрація: з 10 листопада 2023 року.

 Термін підвищення кваліфікації: 30 листопада – 28 грудня 2023 року.

У курсовому навчанні можуть брати участь керівники і фахівці закладів фахової передвищої і вищої освіти. Згідно з наказом МОН України № 1341 від 30 жовтня 2020 року «Про затвердження Методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-педагогічних працівників» науково-педагогічні працівники закладів освіти вперше призначені на посади: керівника, заступника керівника закладу вищої, післядипломної освіти, керівника, заступника керівника факультету, інституту чи іншого структурного підрозділу, керівника кафедри, завідувача аспірантури, докторантури закладу вищої освіти мають пройти підвищення кваліфікації відповідно до займаної посади протягом двох перших років роботи, що є обов’язковим.

Програма підвищення кваліфікації передбачає виконання навчального навантаження, яке становить 4 кредити ЄКТС (120 години): з них лекційних – 28 год, практичних - 32 год і самостійна робота - 60 годин.

Отримане свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації є документом, який підтверджує педагогічний досвід учасника та враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг навчального закладу.

Вартість підвищення кваліфікації: 1200 грн. (Банківські реквізити університету: UA138201720313271001201014785 – науково-технічна продукція, науково-освітні послуги (в т.ч. перепідготовка та підвищення кваліфікації).

Для участі у підвищенні кваліфікації необхідно заповнити онлайн-заявку:

https://forms.gle/wJAv33xLqPbzBezL8

 6 листопада 2023 року.