ЗАХИСТ ЗВІТІВ З ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент»

ЗАХИСТ ЗВІТІВ З ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

спеціальностей 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент»

 

Відповідно до наказу № 312с від 02.04.2024 року «Про направлення на педагогічну практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії» аспіранти другого року навчання проходили педагогічну практику з 22 квітня по 17 травня 2024 року згідно робочих програм. Педагогічна практика аспірантів є важливим елементом їхньої професійної підготовки та становлення як науковців і викладачів.

28 травня 2024 року відбувся захист звітів з педагогічної практики здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент». На захисті були присутні: директор навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів професор Микола МІСЮК, завідувач аспіратнути і докторантури, доцент Наталія ФЕДОРЧУК, гаранти ОНП спеціальностей 051 «Економіка» професор Наталія КОРЖЕНІВСЬКА, 073 «Менеджмент» професор Алла ЧИКУРКОВА, керівники педагогічної практики. Під час захисту звітів аспіранти зазначали, що педагогічна практика має ряд ключових аспектів та переваг, які дозволили їм розвинути педагогічні навички, поглибити знання, сформувати методологічні компетентності, отримувати зворотній зв’язок зі студентами. Також педагогічна практика є важливою складовою підготовки до кар'єри в академічній сфері, адже вона забезпечує необхідний досвід, який є важливим для подальшого працевлаштування як викладача або науковця. Аспіранти можуть використовувати педагогічну практику як платформу для апробації своїх наукових досліджень, отримання емпіричних даних та розробки нових навчальних матеріалів.

Під час захисту звітів здобувачі представили свої презентації і результати педагогічної роботи та поділилися набутим викладацьким досвідом.

Загалом, педагогічна практика аспірантів є невід'ємною частиною їхньої підготовки, яка сприяє розвитку комплексних професійних компетенцій і допомагає підготуватися до майбутньої роботи в сфері освіти і науки.

 

Гарант ОНП 051 «Економіка»,

завідувач кафедри економіки,

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

д.е.н., професор Наталія КОРЖЕНІВСЬКА

Гарант ОНП 073 «Менеджмент»,

завідувач кафедри менеджменту,

публічного управління та адміністрування

д.е.н., професор Алла ЧИКУРКОВА