Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку економіки, підприємництва, торгівлі, біржової діяльності» відбулася 30 листопада 2020 року

Конференцію організовували кафедра економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності економічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету спільно із ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ, Дніпровським державним аграрно-економічним університетом та Львівським державним університетом внутрішніх справ. Засідання проводилися в онлайн-режимі з використанням платформи «ZOOM».

Конференція проводиться на економічному факультеті втретє і збирає десятки фахівців, що займаються дослідженням широкого спектру проблем економічної безпеки, підприємництва, обліку та оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності, а також фінансово-кредитної політики підприємств. Цьогоріч для участі у конференції учасниками було подано 109 тез наукових доповідей. Окрім учасників-організаторів конференції, тези доповідей було надіслано здобувачами вищої освіти з КПІ імені Ігоря Сікорського (м. Київ), Львівського національного аграрного університету, (м. Львів), Чернівецького національного університету  імені Юрія Федьковича, (м. Чернівці), ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», (м.Херсон), Національного авіаційного університету (м. Київ),  Сумського національного аграрного університету (м. Суми) та Чорноморського національного університету імені Петра Могили (м.Миколаїв), Кам'янець-Подільського коледжу будівництва, архітектури та дизайну, ДНЗ «Лісоводський професійний аграрний ліцей», Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, Відокремленого структурного підрозділу «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» (м. Рівне). Тези учасників конференції розміщені у Збірнику матеріалів в електронному форматі.

Під час роботи конференції учасники представляли свої дослідження у дванадцяти секціях за напрямами: «Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку», «Інноваційний розвиток підприємств», «Практика соціальної відповідальності в контексті сталого розвитку», «Економічна безпека підприємницьких структур», «Розвиток підприємництва в Україні в умовах глобалізації», «Активізація біржової діяльності», «Інвестування розвитку підприємств», «Концептуальні засади розвитку електронної торгівлі», «Стан та перспективи розвитку об'єднаних територіальних громад», «Менеджмент, публічне управління та адміністрування», «Облік і оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності», «Фінансово-кредитна політика підприємств».

Учасники заходу відзначили високий рівень організації та технічного забезпечення наукового онлайн-форуму і висловили побажання продовжити серію конференцій за названою тематикою в наступному році.

ЗА ДОПОВІДІ ТА АКТИВНУ УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ  ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ на тему: «ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ, БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Бажаємо всім учасникам успіхів, творчого натхнення, нових здобутків на освітній і науковій ниві, практичної апробаціїі та реалізації задумів і комерціалізації результатів наукових досліджень .

Програмний та організаційний комітети конференції
за ініціативою кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Подільського державного університету
і співорганізаторів з інших закладів вищої освіти і науки України