На кафедрі менеджменту, публічного управління та адміністрування відбулися захисти кваліфікаційних робіт

У грудні на кафедрі менеджменту, публічного управління та адміністрування відбувається підбиття підсумків діяльності. Особливо цінні результати наукових пошуків здобувачів освіти, які вони представляли на розгляд екзаменаційних комісій. Так, відбулися успішні захисти кваліфікаційних робіт магістрів спеціальностей 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування» (денна і заочна форма навчання), а також бакалаврів спеціальності 073 «Менеджмент» (заочна форма навчання).

Здобувачі вищої освіти продемонстрували високий рівень професійної підготовки, фахово представили свої роботи, аргументовано відповіли на поставлені членами комісії та присутніми запитання, проявили креативність і нестандартне мислення у розв’язанні комплексних проблем у сфері управління та адміністрування, вміння робити обґрунтовані висновки та підтвердили їх фактичними результатами досліджень. Важливим та цінним для викладачів також є те, що частина випускників уже працевлаштовані за обраною спеціальністю, що засвідчив рівень їхніх робіт.

Голови відповідних екзаменаційних комісій, професори Оксана БЯЛКОВСЬКА і Алла ЧИКУРКОВА, а також члени комісій зазначили, що роботи здобувачів вищої освіти виконані на високому кваліфікаційному рівні, їх тематика актуальна та своєчасна. Представлені до захисту кваліфікаційні роботи відзначено і за елементами їх новизни, практичним спрямуванням, результатами впровадження.

Колектив кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування щиро вітає наших випускників зі здобуттям освітніх ступенів магістра менеджменту, магістра публічного управління та адміністрування і відповідно бакалавра менеджменту.

Нехай отримані знання та компетенції сприятимуть досягненню вами успіхів на професійній ниві!

 

Завідувач кафедри

Алла ЧИКУРКОВА