Використання програми MDSolids в науково-освітньому інженерному середовищі

Напередодні Дня науки і Всесвітнього дня вишиванки науково-педагогічні працівники кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін інженерно-технічного факультету ЗВО «ПДУ» Владлен ДЕВІН і Руслана СЕМЕНИШЕНА відповідно до кафедрального плану наукових заходів провели науково-практичний семінар «Використання  програми MDSolids в науково-освітньому інженерному середовищі».

Метою проведення заходу було ознайомлення із спеціальною програмою MDSolids у контексті вивчення загальнотехнічних дисциплін. В основі концепції MDSolids - надання допомоги  в освоєнні дисциплін у вигляді додатку до традиційних лекцій, практичних і лабораторних занять, а також допомога із домашнім завданням під час самостійної роботи. Здобувачі вищої освіти  спецільностей  208 «Агроінженерія», 274 «Автомобільний транспорт», 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», які взяли участь у семінарі, можуть використовувати навчальне програмне забезпечення з метою покращення навичок розв’язання прикладних задач, визначати важливі фактори, що впливають на міцність конструкцій, візуалізувати характер внутрішніх напружень і деформацій, а також задіяти зручні у використанні засоби для дослідження більшого числа проблем та можливих варіантів розрахунку.

Проведений науково-практичний семінар дає підстави для нижчевикладених висновків, а саме: знайомство з програмою MDSolids, а потім самостійна робота в її середовищі викликає у здобувачів додатковий інтерес до технічних дисциплін, оскільки дозволяє неформально підходити до процесу вирішення навчальних завдань.  Ще однією перевагою впровадження системи MDSolids в освітній процес є те, що вже на ранньому етапі отримання вищої інженерної освіти студенти знайомляться з азами процесу автоматизації інженерного аналізу. Для них стає очевидним, що  не володіючи тими інженерними поняттями, з якими знайомлять загальнотехнічні дисципліни, а також сучасними комп'ютерними технологіями, неможливо стати грамотним інженером.

   Інформацію підготували

кандидат технічних наук, доцент Владлен ДЕВІН

кандидат педагогічних наук, доцент Руслана СЕМЕНИШЕНА