Святам результативну роботу

З перших днів Нового 2021 року співробітники кафедри агроінженерії і системотехніки приступили до реалізації своїх амбітних планів. З цією метою четвертого січня усі зібралися на засідання кафедри з порядком денним:

  1. Аналіз результатів навчальної роботи за перший семестр та заходи щодо поліпшення навчання здобувачів вищої освіти.
  2. Розгляд та затвердження методичних рекомендацій з дисциплін, що читають вперше.
  3. Про стажування науково-педагогічних працівників на виробництві.

Окрім питань порядку денного була сконцентрована увага на підготовці до друку результатів лабораторних та виробничих досліджень з госпдоговірної тематики у науково-метричних базах Scopus і WOS, а також заявок на винаходи з метою їх патентування.

Отже, принцип роботи кафедри «Кращий подарунок до свят – конкретні результати в роботі» в дії.

Завідувач кафедри агроінженерії і системотехніки,
професор А. В. Рудь