ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ В УМОВАХ ФІЛІЇ КАФЕДРИ

Філії кафедри на виробництві є важливою формою співпраці вищої школи із різними галузями народного господарства і створюються з метою поліпшення якості підготовки кваліфікованих фахівців, посилення практичної спрямованості навчального процесу, проведення спільних наукових досліджень та впровадження результатів науково-дослідної роботи у виробництво.

17 жовтня 2023 року працівники приватного підприємства «КВІН-МАЙСТЕР» спільно із завідувачем кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін інженерно-технічного факультету Василем ДУГАНЦЕМ та викладачами кафедри Павлом ФЕДІРКОМ і Олександром КОРОЛЬЧУКОМ провели практичні заняття для студентів другого курсу спеціальності 208 «Агроінженерія» з дисципліни «Матеріалознавство і ТКМ» на тему: «Класифікація металорізальних верстатів» під час якого ознайомились із основними технологічними процесами виготовлення заготовок, типами та конструктивними особливостями універсальних і спеціалізованих металорізальних верстатів, типовими технологічними процесами механічної обробки основних класів деталей.

Після проведених занять, відбулася зустріч з висококваліфікованим інженерно-технічним персоналом ПП «КВІН-МАЙСТЕР», де було обговорено питання з подальшої підготовки студентів, а також представники підприємства надали пропозиції щодо проходження практики для здобувачів вищої освіти. Співробітники кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін інженерно-технічного факультету висловлюють щиру подяку керівництву і фахівцям «КВІН-МАЙСТЕР» за співпрацю та вагомий внесок у підготовку майбутніх фахівців.

Василь ДУГАНЕЦЬ
Павло ФЕДІРКО
Завідувач і доцент кафедри технічного сервісу і загальнотехнічних дисциплін