НАВЧАЄМОСЯ І ПРАКТИКУЄМОСЯ

Науково-педагогічні працівники кафедри агроінженерії і системотехніки імені Михайла САМОКИША часто проводять заняття зі здобувачами вищої освіти спеціальності 208 «Агроінженерія» під час осінніх польових робіт коли збираються врожаї сільськогосподарських культур.

Директор науково-дослідного інституту крупʼяних культур імені Олени АЛЕКСЕЄВОЇ Віталій Миколайович БУРДИГА визначив оптимальні сторони збирання гречки і надав можливість провести практичні заняття зі здобувачами вищої освіти інженерно-технічного факультету під час збирання цієї цінної крупʼяної культури. Цим скористалися викладачі та здобувачі вищої освіти і зорганізували практичне заняття з регулювання, підготовки та налагодження на оптимальний режим роботи зернозбирального комбайна CASE AXIAL-FLOW.

Здобувачі вищої освіти мали змогу ознайомитися з особливостями технології вирощування гречки та способами її збирання. Кожен здобувач освіти засвоїв не лише послідовність підготовки зернозбирального комбайна до прямого комбайнування гречки, але й мав можливість проїхати комбайном під безпосереднім контролем комбайнера.

 

Завідувач кафедри АІСМС                                     Анатолій РУДЬ