ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ РОБІТ МАГІСТРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 015-«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА»

27-28 грудня 2023 року на інженерно-технічному факультеті відбувся публічний захист дипломних робіт здобувачами (другого) магістерського рівня вищої освіти спеціальності 015 - «Професійна освіта». Екзаменаційна комісія у складі голови - Дуганця Віктора Івановича та членів комісії Рудя Анатолія Володимировича і Панцира Юрія Івановича, а також секретаря Опалюк Олени Володимирівни заслухали 17 магістерських робіт: з них 8 дипломних робіт захищали здобувачі вищої освіти денної форми навчання і 9 заочної.

Захист дипломних робіт проходив у теплій і дружній обстановці. Всі супроводжуючі документи, що стосуються захисту дипломних робіт оформлені згідно чинного законодавства. Аудиторія, технічні засоби навчання та оргтехніка також були завчасно підготовлені до захисту на вищому рівні, за що велика вдячність коменданту Смальку Аркадію Петровичу.

Здобувачі вищої освіти представили дипломні роботи на різні теми, більшість з яких присвячені проблемам освітньо-наукового процесу та сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців. Кожен доповідач супроводжував свій захист презентаційними матеріалами, в яких були відображені основні аспекти дослідження. Аналізуючи довідки на плагіат варто сказати, що всі роботи оригінальні і співпадання не перевищує 5-12%. Тематика магістерських робіт досить різностороння і охоплює широке коло освітньо-наукових проблем. До більш значущих можна віднести роботи з наступних тем: формування професійного мислення майбутніх інженерів-механіків (Тихохід В.Д., керівник Гораш К.В.), формування професійної компетентності майбутніх інженерів-механіків у процесі вивчення природничих дисциплін (Шестріков C.В., керівник Збаравська Л.Ю.), організаційно-методичні умови формування іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців (Григорчук Н.Г., керівник Поліщук А.В.), формування проектувальних умінь бакалаврів автомобільного транспорту (Слободян Н.С., керівник Панцир Ю.І.) та ін.

Під час захисту здобувачі вищої освіти показали високий рівень знань. Змістовні доповіді в процесі презентації магістерського дослідження та вичерпні відповіді на питання членів екзаменаційної комісії свідчать про достатню ерудицію випускників спеціальності «Професійна освіта».

За результатами захисту дипломних робіт кращих здобувачів вищої освіти (Єрменчук А.М., Слободян Н.С., Григорчук Н.Г.) рекомендовано для продовження навчання в аспірантурі.

 

Інформацію підготував завідувач кафедри тракторів,
автомобілів та енергетичних засобів, доктор педагогічних наук,
професор Віктор ДУГАНЕЦЬ