ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТКА НА ТЕМУ : «МІКРОБІОЛОГІЧНЕ РОЗКЛАДАННЯ РОСЛИННИХ РЕШТОК»

ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТКА НА ТЕМУ :  «МІКРОБІОЛОГІЧНЕ РОЗКЛАДАННЯ РОСЛИННИХ РЕШТОК»

 

На черговому засіданні наукового міждисциплінарного гуртка Загальнобіологічні дисципліни кафедри екології і загальнобіологічних дисциплін факультету агротехнологій і природокористування, яке відбулося 22 квітня 2024 року, гуртківці (здобувачі вищої освіти факультету агротехнологій) обрали темою обговорення «Мікробіологічне розкладання рослинних решток». Тема обрана згідно затвердженого плану і присвячена Всесвітньому Дню Землі (International Mother Earth Day), який відзначається щороку 22 квітня.

Найчастішим методом утилізації стерні або соломи на полях є її спалювання, що є злочином перед природою. При такому методі на 1 га стерні зернових втрачається до 30-40 кг азоту та 2500-2900 кг вуглецю – основного джерела енергії для ґрунтової мікрофлори, діяльність якої в подальшому відобразиться на врожайності вирощуваних культур. Відомо, що невід’ємним компонентом ґрунту є біотична складова, яка характеризується цілісністю взаємодій і впливів. Важливим показником активного функціонування ґрунту є діяльність мікроорганізмів, які здійснюють безперервний процес трансформації органічної речовини. Адже в природному ґрунті мешкає біля 20 т бактерій на 1 га. Альтернативою спалюванню є використання препаратів з мікроорганізмами, які пришвидшують природні процеси деструкції рослинних і тваринних решток. Студенти на засіданні гуртка обговорили ці та інші питання обраної теми, найновіші наукові публікації, які висвітлено в українських та міжнародних наукових журналах, дослідили і проаналізували діяльність мікроорганізмів-деструкторів рослинних решток, які були виділені з оточуючого середовища і вирощені в лабораторних умовах, закріпили практичні навички роботи в лабораторії, обговорили тематику майбутніх виступів на студентських наукових конференціях.

 

Відповідальні за діяльність студентського наукового гуртка Загальнобіологічні дисципліни кафедри ЕЗБД, доценти: Зоя ПУСТОВА, Олеся ГОРОДИСЬКА