Захист дипломних робіт (проєктів) зі спеціальності 206 «Садово-паркове господарство»

19 та 26 грудня 2023 року на кафедрі садово-паркового господарства, геодезії та землеустрою відбувся захист дипломних робіт (проєктів) зі спеціальності 206 «Садово-паркове господарство» денної та заочної форми навчання.

Саме робота над написанням дипломних робіт, їх захист є показником не тільки якості знань, здобутих студентами під час навчання в університеті, рівня їх фахових умінь і навичок, а й свідченням готовності спеціаліста до виконання професійних обов’язків, сформованості активної громадянської позиції.

Голова ЕК доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри садово-паркового господарства, геодезії та землеустрою Руслан М’ЯЛКОВСЬКИЙ, заступник голови комісії к.с.-г.н., доцент Петро БЕЗВІКОННИЙ та член екзаменаційної комісії к.с.-г.н., доцент Юрій ПОТАПСЬКИЙ відзначили високий рівень підготовки магістрів та результатів їх досліджень, стабільну тенденцію підвищення якості дипломних робіт, актуальність, новизну та практичну спрямованість їх тематики, добросовісну роботу рецензентів та наполегливу працю наукових керівників.

Під час захисту доповіді здобувачів супроводжувались використанням мультимедійного обладнання, що надавало матеріалам досліджень наочності та дозволяло оцінити рівень підготовки кожної дипломної роботи. Випускники давали ґрунтовні відповіді на питання екзаменаторів.

Високий рівень захисту продемонстрували студенти Тарас КОРДУЛЯН, Сергій МАНЗЮК, Дмитро ДУМНИЙ, Анна ОХМАН які були рекомендовані комісією до навчання в аспірантурі.

Вітаємо здобувачів освіти з успішним захистом дипломних робіт та бажаємо успішної професійної реалізації, здійснення життєвих мрій, а головне – Миру на рідній землі!

 

Інформацію підготували:

завідувач кафедри садово-паркового

господарства, геодезії та землеустрою

Руслан М’ЯЛКОВСЬКИЙ

доцент кафедри садово-паркового

 господарства, геодезії та землеустрою

Петро БЕЗВІКОННИЙ