УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

17-18 червня 2024 року у місті Люблін (Польща) відбувся VIII національний мікробіологічний симпозіум «Метагеноми різних середовищ». Метою конференції було представлення новітніх досягнень метагеноміки, метатаксономіки, метатранскриптоміки, метаболоміки, протеоміки, мікробіології та мікології в контексті сучасних, європейських та світових тенденцій, пов'язаних із сільським господарством та садівництвом, включаючи якість навколишнього середовища, біорізноманіття та фітопатологію. Конференція мала на меті сприяти дослідженням мікробіомів та мікобіомів, переважно в агроекосистемах.

На симпозіумі були представлені результати спільних наукових досліджень ЗВО «ПДУ» та Інституту генетики рослин ПАН (Польща). Матеріали були представлені в вигляді постерних доповідей.

Метою симпозіуму було також наукове обговорення та показ новітніх методів вивчення мікроорганізмів, включаючи геноміку, генетику, протеоміку та молекулярну біологію, які дозволяють дізнатися більше про біохімію та фізіологію бактерій та грибів, а також про їх значення в охороні навколишнього середовища, біотехнології та сільському господарстві. Симпозіум вже у восьме став місцем для обміну досвідом, налагодження контактів для реалізації спільних дослідницьких проектів та наукового заходу з всебічного визнання мікробного біорізноманіття в різних середовищах та найсучасніших методів дослідження, що використовуються в науках про життя. Продовження організації симпозіуму дозволило інтегрувати та зміцнити контакти між науковою спільнотою в галузі сільськогосподарських, біологічних, екологічних та біотехнологічних наук, особливо у сфері проведення міждисциплінарних досліджень біорізноманіття мікроорганізмів різних середовищах, беручи до уваги новітні дослідницькі інструменти та ідеально вписуючись у цілі поточних стратегічних документів, таких як Європейський зелений курс, Стратегія біорізноманіття або Стратегія «Від ферми до виделки», рекомендована до використання до 2030 року.

 

Інформацію підготувала

доцент кафедри екології і загальнобіологічних дисциплін, канд. с.-г. наук

Зоя ПУСТОВА