Теорія на практиці

Практична підготовка фахівців-агрономів є невід’ємною складовою навчального процесу у закладі вищої освіти. Під час лабораторно-практичних занять дисципліни «Рослинництво», студенти набувають уміння застосовувати знання, отримані в період теоретичного курсу навчання, які формують фахові компетенції випускників, оскільки студенти знайомляться з науковим обґрунтуванням технологічних заходів, які потрібно виконати, щоб досягти високої врожайності сільськогосподарських культур.

28 березня на дослідному полі НДЦ «Поділля» відбулося лабораторно-практичне заняття згідно робочої програми ОС «бакалавр» з дисципліни «Рослинництво». Студенти 3 курсу спеціальності 201 «Агрономія» визначили стан посівів гороху озимого після перезимівлі, фази росту і розвитку рослин, також зупинилися на окремих елементах технології вирощування зернобобових культур. Заняття видалося надзвичайно пізнавальним: дало змогу здобувачам вищої освіти поглибити і закріпити теоретичні знання, які вони отримали в навчальних аудиторіях.

 

Інформацію підготувала к.с.-г.н.,  асистент кафедри рослинництва,

селекції та насінництва Катерина НЕБАБА