ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ КАНДИДАТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК, ДОЦЕНТА КАФЕДРИ ЗЕМЛЕРОБСТВА, ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ, ДИРЕКТОРА ННІ АГРОТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  ВІННИЦЬКОГО НАУ ДІДУРА ІГОРЯ МИКОЛАЙОВИЧА

14 березня 2024 року  на між кафедральному семінарі факультету агротехнологій і природокористування Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» відбувся попередній захист докторської дисертації кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, директора ННІ агротехнологій та природокористування  Вінницького НАУ ДІДУРА Ігоря Миколайовича, поданої на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності – 06.01.09 «Рослинництво». Тема дисертаційної роботи: «Наукові основи біологізації технологій вирощування зернобобових культур в умовах Лісостепу правобережного». Науковий консультант роботидоктор с.-г. наук, професор,  академік НААН України  ПЕТРИЧЕНКО Василь Флорович.

У засіданні взяли участь фахівці у галузі рослинництва, науково-педагогічні працівники факультету: доктор с.-г. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Микола БАХМАТ, завідувач кафедри рослинництва, селекції та насінництва, доктор сільськогосподарських наук, професор Вероніка ХОМІНА, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Олександр ГОРАШ, доктор сільськогосподарських наук, професор Руслан М’ЯЛКОВСЬКИЙ, доктор сільськогосподарських наук, професор Василь ОВЧАРУК, доктор сільськогосподарських наук, доцент Василь ПУЮ, заступник декана факультету агротехнологій і природокористування, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Юрій ХМЕЛЯНЧИШИН, кандидат сільськогосподарських наук, доцент Людмила ВІЛЬЧИНСЬКА, кандидат сільськогосподарських наук, асистент Катерина НЕБАБА та інші.

Головуючим на міжкафедральному фаховому семінарі було обрано професора кафедри рослинництва, селекції та насінництва, доктора сільськогосподарських наук, професора Олександра ГОРАША. Секретарем – доцента кафедри рослинництва, селекції та насінництва Людмилу Вільчинську.

Рецензували дисертаційну роботу завідувач кафедри рослинництва, селекції та насінництва, доктор сільськогосподарських наук, професор Вероніка ХОМІНА, доктор сільськогосподарських наук, професор Руслан М’ЯЛКОВСЬКИЙ, доктор сільськогосподарських наук, професор Олександр ГОРАШ.

Здобувач кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії», директор ННІ агротехнологій та природокористування  Вінницького НАУ ДІДУР Ігор Миколайович у своєму виступі обґрунтував актуальність теми, мету та завдання дисертаційної роботи, розкрив її наукову новизну, теоретичне і практичне значення, окреслив основні положення та висновки дисертаційного дослідження. Після завершення доповіді Ігоря ДІДУРА активну участь в обговоренні результатів дисертаційного дослідження взяли участь Микола БАХМАТ, Василь ОВЧАРУК та Василь ПУЮ.

За результатами міжкафедрального семінару ухвалено рішення позитивно оцінити дисертаційну роботу Ігоря ДІДУРА за темою «Наукові основи біологізації технологій вирощування зернобобових культур в умовах Лісостепу правобережного», що повністю відповідає загальним вимогам на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук.  Дисертація з урахуванням зауважень та побажань рецензентів рекомендована для подальшого розгляду на спеціалізований науково-технічній раді факультету Д71.831.01*. Рішення прийнято одноголосно.
 На завершення Ігор Миколайович подякував рецензентам за слушні рекомендації, а члени семінару побажали здобувачу легкого та успішного захисту дисертаційної роботи! 

*Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 06 червня 2022 року № 123-к в Закладі вищої освіти «Подільський державний університет» створена спеціалізована вчена рада Д 71.831.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.01.09 «Рослинництво» і 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво». 

Матеріал підготувала секретар міжкафедрального семінару,
кандидат сільськогосподарських наук,
доцент кафедри рослинництва, селекції та насінництва
Людмила ВІЛЬЧИНСЬКА