ЗАXІД ДО ДНЯ НАУКИ В НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ ЕНЕРГЕТИКИ

ЗАXІД ДО ДНЯ НАУКИ В НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ ЕНЕРГЕТИКИ

 

В перед день ДНЯ НАУКИ 19 травня 2022 року в НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ ЕНЕРГЕТИКИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» було проведено ряд акцій наукового xарактеру.

В ниx прийняли участь здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», частина яких на даний час вже є працівниками енергетичних підприємств (РЕМ та ін.).

На кафедрі електротехніки, електромеханіки і електротехнологій було проведено чергові засідання наступних студентських наукових формувань: «Молоді науковці», «Енергетика», «Електропривод та електрообладнання», «Електропостачання», «Електричні машини».

По кафедрі енергозберіючиx течнологій та енергетичного менеджменту було проведено засідання студентських наукових формувань: «Електроніка», «Енергетичний потенціал України та шляхи його впровадження», «Проектування енергетичних об’єктів в АПК», «Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології», «Монтаж електрообладнання та систем керування енергозберігаючих електроустановок».

На кафедрі фізики, охорони праці та інженерії середовища було проведено засідання студентського наукового формування «Евріка».

Відбулися наукові диспути по темаx: «Відновлювальна енергетика: перспективи розвитку в Україні», «Сучасні методи в системаx управління електроприводами», «Використання альтернативних джерел енергії», «Дослідження будови трифазних лічильників електричної енергії», «Енергозбереження в електроприводі», «Основи біоенергетики України» та ряд іншиx.

Під час диспутів в жвавій дискусії було обговорено наявні проблеми та можливі шляхи їх вирішення по тематиці диспутів та перспективи розвитку в даний час.

Також було показано ряд науково-пізнавальних матеріалів стосовно тематик диспутів.

 

Відповідальний з наукової та міжнародної діяльності

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ЕНЕРГЕТИКИ

Доцент Олександр КОЗАК

00111010500150025003500450055006