Засідання спеціалізованої вченої ради

 

15 березня 2024 року відбулось засідання разової спеціалізованої вченої ради ДФ 71.831.007 з правом прийняття до розгляду та проведення публічного захисту дисертації СІВАК Наталії Вікторівни на тему: «Шляхи підвищення продуктивності квасолі звичайної за рахунок мінерального удобрення і біологічних препаратів в умовах Лісостепу західного» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 201 «Агрономія». Варто відмітити, що здобувачка наукового ступеня є випускницею нашого Університету, яка логічно завершила навчання за усіма рівнями вищої освіти.

Науковий керівник дисертаційної роботи – доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри землеробства, ґрунтознавства та захисту рослин Закладу вищої освіти «Подільський державний університет», заслужений діяч  науки і техніки України БАХМАТ Микола Іванович. 

Спеціалізована вчена рада працювала  у складі:

  • голова ради: М’ялковський Руслан Олександрович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри садово-паркового господарства, геодезії і землеустрою Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»;
  • рецензенти: Хоміна Вероніка Ярославівна – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри рослинництва, селекції та насінництва Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»; Овчарук Василь Іванович – доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри садівництва і виноградарства Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» заслужений діяч  науки і техніки України;
  • офіційні опоненти: Мойсієнко Віра Василівна – доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри рослинництва Поліського національного університету (м. Житомир);  Шувар Антін Михайлович – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри агробіотехнологій Західноукраїнського національного університету (м. Тернопіль).

На підставі результатів відкритого голосування спеціалізована вчена рада ДФ 71.831.007 присудила Сівак Наталії Вікторівні ступінь доктора філософії з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю  201 «Агрономія».

Вітаємо Наталію Вікторівну з успішним захистом та зичимо подальших професійних і наукових звершень в освітньо-науковій діяльності!

 

 

Інформацію підготував:

доктор сільськогосподарських наук, професор

Руслан М’ЯЛКОВСЬКИЙ