Вітання з присвоєнням вчених звань

Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 23.12.2022 р. № 1166) затверджено рішення Атестаційної колегії МОН України про присвоєння вчених звань наступним науково-педагогічним працівникам університету:

СЕМЕНИШЕНІЙ Наталії Вікторівні – вченого звання професора кафедри обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу;

БОДНАР Аллі Миколаївні – вченого звання доцента кафедри права, професійної та соціально-гуманітарної освіти;

ГАВРИЛЮК Віті Миколаївні – вченого звання доцента кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем;

ГОРЮК Юлії Вікторівні – вченого звання доцента кафедри ветеринарного акушерства, внутрішньої патології та хірургії;

ТАРАСЮКУ Валерію Анатолійовичу – вченого звання доцента кафедри землеробства, ґрунтознавства та захисту рослин;

ТОРЧУКУ Михайлу Васильовичу – вченого звання доцента кафедри фізики, охорони праці та інженерії середовища.

 

Зичимо подальших професійних і наукових звершень в освітньо-науковій діяльності!