Тренінг з комунікації - як говорити так, щоб тебе почули і зрозуміли: тренінги SOFT SKILLS

У рамках відзначення Міжнародного Дня толерантності та з метою формування у здобувачів освіти соціально-комунікативних компетентностей у нашому освітньому закладі з 15 по 17 листопада пройшли тренінгові заняття  з психології. Упродовж цих днів робота психолога університету Оксани ЛЯСКИ була спрямована на формування у студентів поваги до інших людей, їхніх думок, виваженості й дисциплінованості стосовно себе. Прикметно, що здобувачі мали можливість самі обирати проблему, яка, на їхню думку, найбільше впливає на прояв толерантності і визначає успіх сумісного перебування. Такою темою виявилася «Ефективна комунікація».

Найактивнішими здобувачами виявилися третьокурсники, які найбільше були задіяні в тренінгових заняттях, анкетуваннях та у виконанні творчих вправ.

Протягом означеного терміну відбулися – тренінг «Спілкуйся результативно», арт-тренінг «Обери колір толерантності», ворк-шоп «Техніки невербального мовлення».

Завдання усіх цих занять полягало в наступному:

  • розширенні можливостей встановлення контакту в різних ситуаціях спілкування;
  • відпрацювання навичок розуміння інших людей, себе, а також взаємин між людьми;
  • опанування навичок ефективного слухання;
  • активізація процесу самопізнання та самоактуалізації;
  • розширення діапазону творчих здібностей.

Спілкування між людьми — надзвичайно складний процес.

Неефективність спілкування може бути пов’язана з повною або частковою відсутністю того або іншого комунікативного вміння (наприклад, вміння орієнтуватися та поводитися в конкретній ситуації). Неефективність спілкування може також бути пов’язана із недостатнім рівнем самоконтролю одного із суб’єктів цього спілкування (наприклад, через невміння подолати власну перезбудженість, імпульсивність, агресію тощо). Кожний із нас навчається самоконтролю впродовж усього свого життя, набуваючи досвіду, який здебільшого базується на помилках і розчаруваннях.

Час, проведений на заняттях, відзначився не лише гарним настроєм, розвагами, дружньою атмосферою, але й повчальними вправами, виробленням навичок поважливого ставлення до думок один одного, усвідомленням себе та своїх можливостей.

Щира подяка усім учасникам освітнього процесу, а також навчально-науковому інституті енергетики за доброзичливу атмосферу і можливість працювати в професійних умовах.

 

Директорка центру виховної роботи

і соціально-культурного розвитку

Ольга ПРОКОПОВА