Публічний захист дисертації

11 січня 2024 року о 10.00

в аудиторії № 20 головного корпусу  університету відбудеться засідання

разової спеціалізованої вченої ради ДФ 71.831.006 для проведення публічного захисту дисертації КУЧЕРА Іллі Павловича на тему: «Формування продуктивності сортів льону олійного залежно від технологічних заходів в умовах Лісостепу західного»

на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 201 «Агрономія»

 

З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці університету та за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1USEDkhGbczHL2rVII6TYP8utRnIOOZSX/view?usp=drive_link

 

 

12 січня 2024 року о 10.00

в аудиторії № 20 головного корпусу  університету відбудеться засідання

разової спеціалізованої вченої ради ДФ 71.831.005 для проведення публічного захисту дисертації ШЕЙКО Дениса Валерійовича на тему: «Продуктивність пшениці озимої залежно від елементів біологізації при вирощуванні в умовах Лісостепу західного»

на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 201 «Агрономія»

 

З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці університету та за посилання

https://pdatu.edu.ua/images/naukova-miznarodna-diyalnist/svr/razovivr/dys_sheikod.pdf