Про успіх, цінності та цілі в інтерактивних бесідах

Фахівцем центру виховної роботи і соціально-культорного розвитку Подільського державного аграрно-технічного університету, Мазуренок Марією, організовано програму інтерактивних бесід зі здобувачами вищої освіти. Зустрічі проводяться на онлайн-платформі «Zoom», в період з 24.03 по 28.04, один раз на тиждень.

Загальна мета проведення бесід – підвищення комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти; налагодження партнерської взаємодії та роботи в групах; вдосконалення навиків самоаналізу, самопрезентації, усного публічного мовлення, ефективного спілкування.

Під час проведення бесід використовуються такі інтерактивні методи: «мозковий штурм», аналіз історій та ситуацій, групова дискусія, а також вправи з елементами релаксації та візуалізації.

Актуальність програми обґрунтовується тим, що не зважаючи на карантинні обмеження, комунікативна сфера залишається фундаментальною основою здорових міжособистісних стосунків і професійного успіху. Вдосконалення навичок міжособистісного спілкування та вміння висловлювати думку може відкрити нові можливості, краще пізнати себе та інших.

Програма бесід складається із шести зустрічей:

  • 24 та 29 березня – «Що таке успіх і як його досягти?»;
  • 07 квітня – «Для чого людині потрібні цінності?»;
  • 15 квітня – «Цілі/Мрії/Бажання. В чому різниця?»;
  • 22 квітня – «Ресурс. Де брати енергію?»;
  • 28 квітня – «План дій. Як досягти те, чого хочеш?».

Під час зустрічі «Що таке успіх і як його досягти?» було розкрито образ успішної людини сьогодення, осмислено які є суб'єктивні та об'єктивні критерії успіху, можливості та перешкоди на шляху його організації та здійснення.

Сучасні підходи і методи до розуміння особистої пріоритетної системи цінностей, сутності життєвої мети; вправи для актуалізації ціннісно-смислової сфери та аналіз моральної складової притч було розкрито під час обговорення на занятті «Для чого людині потрібні цінності?».

Під час бесіди «Цілі/Мрії/Бажання. В чому різниця?» були обговорені: ознаки мрії, підґрунтя бажання, види, правильність та точність формулювання цілей, метод постановки «SMART-цілей» та «SWOT-аналіз», «формула» досягнення мети.

У процесі спільної роботи наголошено, що ефективність та успішність людини прямо пропорційно залежить від багатьох внутрішніх факторів, розуміння власних ресурсних можливостей, бажання розвиватися, уміння застосовувати знання та ефективно спілкуватися.

На наступній інтерактивній бесіді, яка відбудеться 22 квітня, «Ресурс. Де брати енергію?», ми будемо шукати відповіді на такі питання:

  • як знайти, пізнати, активізувати свій внутрішній  ресурс?;
  • що забирає нашу енергію, як правильно нею розпоряджатися?;
  • як досягнути життєвого балансу?
  • де брати натхнення?

Остання зустріч з нашої програми інтерактивних бесід буде проведена 28 квітня у формі підсумкового заняття. Всі учасники зможуть активізувати отримані знання та досвід з попередніх занять за допомогою написання індивідуального «плану дій досягнення…». Ми будемо обговорювати, що потрібно зробити для того, щоб бути успішним та щасливим. Розглянемо методи планування та вдосконалення навиків самоорганізації, «time»-менеджменту в контексті особистісного та професійного розвитку.

Директор Центру виховної роботи
і соціально-культурного розвитку
Альона Кузема