ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

 

В рамках  внутрішньокафедрального методичного семінару «Світоглядні, теоретико-методологічні та методологічні аспекти викладання соціально-гуманітарних дисциплін» НПП кафедри права, професійної та соціально-гуманітарної освіти 20 травня 2022 року були обговорені проблемні питання освітнього процесу в умовах воєнного стану.

З огляду на реальну загрозу життю і здоров’ю учасників освітнього процесу внаслідок збройної агресії та оголошення в Україні воєнного стану, було обговорено наказ МОНУ від 07.03.2022 р. №235 «Про деякі питання організації роботи закладів фахової передвищої, вищої освіти на час воєнного стану».

Увага зверталася на можливості існуючих у ЗВО «ПДУ» електронних освітніх платформах, спроможних забезпечити повноцінний освітній процес у змішаній (очно-дистанційній) або дистанційній формах. Зокрема розглянули режим індивідуального консультування в асинхронному режимі; вжиття заходів щодо забезпечення доступу здобувачів вищої освіти до методичних та інформаційних матеріалів, необхідних для здійснення освітнього процесу. Констатували, що забезпечення організації освітнього процесу для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання у дистанційному режимі з використанням синхронної та асинхронної моделі освітньої взаємодії, може сприяти успішній реалізації права на якісну освіту навіть в умовах правового режиму воєнного стану.

Також були розглянуті особливі умови навчання та роботи для тих учасників навчального процесу, які перебувають в лавах ЗСУ, підрозділах територіальної оборони, займаються волонтерською діяльністю. Це питання є актуальним для кафедри, оскільки двоє наших колег перебувають в ЗСУ (канд. юрид. наук, доц. Скупінський О.В., лаборант Веретко Т.Г.); волонтерською діяльністю займаються (канд. іст. наук, доц. Нестеренко В.А., канд. юрид. наук, ас. Рарицька В.Б.); задіянні у групі оповіщення ( док. філос. наук, проф. Попович М.Д., док. іст. наук, проф. Каденюк О.С.); постійно надається психологічна допомога бажаючим в рамках волонтерської та освітньої діяльності (канд. психол. наук, доц. Ляска О.П.); всі члени кафедри брали активну участь у прийнятті та створенні належних умов проживання внутрішньо переміщеним особам.

Особливу увагу звернули у дискусії на те, що в умовах сьогодення освітній заклад має стати осередком задоволення очікувань безпеки не тільки громадської, але й інтелектуальної, емоційної, особистісної. У цьому контексті завданням кафедри стало формування в освітньому закладі середовища психологічного комфорту, атмосфери довіри, чуттєвості, психологічної допомоги у подоланні стресу та тривоги. Кафедрали поділилися інформацією щодо заходів забезпечення захисту, евакуації учасників освітнього процесу в умовах воєнних дій.

Всупереч складним і трагічним подіям в Україні ми закликаємо студентську молодь оберігати свій фронт у цій війні – навчатися, чим забезпечувати майбутнє нашої держави. Формування якісного фахівця в умовах воєнного стану – виклик сьогодення, який потребує від кожного з нас максимальної активізації своїх професійних і людських якостей, задля спільної перемоги і на освітянській ниві.

 

Завідувач кафедри права, професійної та

соціально-гуманітарної освіти Діана КІРІКА

000010000200003