Будні аспірантів спеціальності 201 «Агрономія»

Аграрна наука тривалий час веде наукові дослідження з питань технологій вирощування пшениці озимої, за яких можливе зменшення впливу негативної дії абіотичних та біотичних факторів, що значною мірою знижує урожайність та погіршує показники якості зерна. В сьогоднішніх умовах, в яких знаходиться наша країна, використання високовартісних препаратів стає дедалі важчим через економічні та екологічні проблеми, тому саме за біологічними препаратами – майбутнє технологій вирощування сільськогосподарських культур, в т.ч. і пшениці.

Аспірант ІІІ року навчання Денис ШЕЙКО, під керівництвом доктора с.-г. наук, професора Вероніки ХОМІНОЇ, виконує дослідження з питань вивчення елементів біологізації при вирощуванні різних сортів пшениці озимої. На думку здобувача, саме біологічні препарати, розроблені на основі грибів та бактеріальних мікроорганізмів, а також продуктів їх життєдіяльності, є гарною альтернативою хімічним препаратам. Сьогодні – час збирання врожаю і попередні аналізування показали, що урожайність знаходитиметься в межах 8,5–9,0 т/га.

Доктор с.-г. наук, професор Вероніка ХОМІНА