Атестація аспірантів на факультеті ветеринарної медицини і технологій у тваринництві

 

20 вересня 2022 року на факультеті ветеринарної медицини і технологій у тваринництві відбулася атестація аспірантів, що проходять навчання за освітньо-науковими програмами «Ветеринарна медицина» та «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Під час захисту звітів у фокусі особливої уваги були фактичний стан написання дисертаційної роботи, апробації результатів досліджень та публікаційна активність. Аспіранти розповіли про проведенні дослідження та одержані результати, наукові праці, опубліковані відповідно до тематики наукових досліджень за звітний період у наукових фахових виданнях України та виданнях, індексованих у міжнародних наукометричних базах, участь у науково-практичних конференціях різних рівнів.

Аспіранти відповідально поставились до наукової роботи та продовжують плідно працювати над дисертаційними дослідженнями, вивчають дисципліни освітньої складової для забезпечення відповідного рівня теоретичних знань, володіння уміннями аналізувати і практично застосовувати отримані знання.

За результатами захисту звітів усі аспіранти, які представили звіти, були атестовані.

 

 

Відповідальний за наукову роботу факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві

Анатолій ДИМЧУК