29 грудня 2022 р. на 93 році життя відійшов у вічність професор кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин НУБіП, громадський діяч, народний депутат України ІІ скликання, український вчений у галузі освіти, науки, історії, ветерин

29 грудня 2022 р. на 93 році життя відійшов у вічність професор кафедри акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин НУБіП, громадський діяч, народний депутат України ІІ скликання, український вчений у галузі освіти, науки, історії, ветеринарної медицини, доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, академік Академії наук вищої школи України

ЯБЛОНСЬКИЙ ВАЛЕНТИН АНДРІЙОВИЧ

 

Яблонський Валентин Андрійович - народився 08.12.1930 р. у с.Вербень, Демидівського р-ну Рівненської обл. в родині священика. Закінчив Львівський ветеринарний інститут (1953), після чого працював головним ветеринарним лікарем Магерівського р-ну Львівської обл. (1953–1959), далі навчався в аспірантурі НДІ землеробства і тваринництва західних районів України (1959–1962).

Свою наукову діяльність  Валентин Андрійович розпочав у Передкарпатській сільськогосподарській дослідній станції на посаді заступника директора з наукової роботи (1962–1967), де активно працював над виконанням докторської дисертації, яку захистив у 1971 р. та отримав науковий ступінь доктора біологічних наук.

Працював доцентом, завідувачем кафедри ветеринарії Кабардино-Балкарського університету (1968–1972), завідувачем кафедри фізіології і біохімії, деканом зооінженерного факультету (1972–1973), у 1974–1994 працював проректором з наукової роботи та завідувачем кафедри ветеринарного акушерства Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту (а нині Заклад вищої освіти «Подільський державний університет»).

З 1994 р. по 1998 р. – був народним депутатом України ІІ скликання, головою підкомітету Верховної Ради з науки та технологій, членом Парламентської асамблеї Ради Європи. З 1998 р. – професор Національного університету біоресурсів і природокористування.

 Головні напрями досліджень: біохімія сперми; фізіологія та патологія відтворення тварин; імунологія відтворення; наукознавство та методи наукових досліджень; історія та організація вищої освіти в Україні та за рубежем.

Яблонський Валентин Андрійович створив наукову школу з імунології репродукції тварин та підготував 25 кандидатів і 5 докторів наук. За 55 років роботи в науці та вищій освіті взяв участь у підготовці та підвищенні кваліфікації понад 15 тисяч фахівців галузі ветеринарної медицини. Автор біля 250 наукових праць, із них – 18 довідників, навчальних посібників, підручників та монографій (зокрема «Вища освіта України на рубежі тисячоліть» (1998); «Наукознавство» (2001); «Біотехнологія відтворення тварин» (2005), автобіографічної повісті «Сімдесятп’ята зима» (2005) та монографій з історії України. 

За своє життя Яблонський В.А. став Членом-кореспондентом Української академії аграрних наук (1995), Академіком-секретарем аграрного відділення АН ВШ України та членом Президії АН ВШ України з 2004 р., Заслуженим діячем науки і техніки України (1992), Лауреатом Нагороди Ярослава Мудрого АН ВШ України (2005).

Валентин Андрійович був Членом Міжнародного товариства імунологів та Міжнародної асоціації ветеринарної освіти, її віце-президентом (1990–2000), членом Міжнародної Асоціації імунології репродукції (Париж), співавтором Європейської Конвенції з біоетики.

 Як член Ради Європи (1994–1998 рр.) В.А. Яблонський активно захищав інтереси України в цій інстанції, був учасником багатьох міжнародних симпозіумів та конгресів з імунології репродукції людини та тварин, співавтором Європейської конвенції з біоетики («Про захист прав людини від невмілого застосування досягнень біології та медицини»).

Пам'ятаючи нашого колегу, згадуємо Валентина Андрійовича, як фахівця своєї справи, доброзичливого, високопорядного чоловіка і наставника. Він був чудовою чуйною Людиною великої душі та високих моральних цінностей, зразковим педагогом вищого, істинно професорського рівня. Пам'ять про Валентина Андрійовича  назавжди залишиться в серцях усіх хто його знав.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким.

 

 

Ректорат, профспілковий комітет, рада ветеранів,

трудовий колектив та студентство.