Аспіранти спеціальності – 204 « Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» стажуються на виробництві

В Україні птахівництво є однією з галузей агропромислового  комплексу, яка найбільш швидко розвивається.  Тому наукові  дослідження   аспіранта кафедри харчових технологій виробництва  й стандартизації харчової продукції   Тараса Гандзюк з розробки енергозберігаючих технологій  виробництва продукції  птахівництва на ТОВ «Волочиська Птахофабрика» Хмельницька обл.  є науково обґрунтованими і можуть бути рекомендовані до впровадження у виробництво.

 Аспірантом і науковим керівником дисертаційної роботи  доктором с.-г. наук, професором Тетяною ПРИЛІПКО   розроблено схему дослідів і методи досліджень,  проведено серію науково-господарських розробок з  удосконалення елементів технології виробництва м’яса птиці.  Отримані результати опубліковані у фахових виданнях  України категорії «Б» і закордонних виданнях, в.т. ч. Web of Science.

Доктор с.-г. наук,
професор Тетяна ПРИЛІПКО