Будні аспірантів спеціальності 201 «Агрономія»

Льон олійний – культура, яку агровиробники почали відроджувати останніми роками. Завдяки своїм унікальним властивостям, особливо екологічній чистоті, продукція льону олійного і продукти його переробки користуються зростаючим попитом не тільки на внутрішньому ринку України, а й в передових промислово розвинутих країнах світу. Ця культра є альтернативою ярому ріпаку за розміщенням у сівозмінах, а за споживанням може замінити більш поширений соняшник. Однією з переваг вирощування льону олійного є його посухостійкість, що дає можливість отримувати щорічний урожай від 12 до 25 ц/га. Наразі ми спостерігаємо тенденцію до зміни погодно-кліматичних умов у бік потепління, отже льон олійний доцільно вирощувати і в умовах Лісостепу західного. Проте, досліджень з питань технології вирощування льону олійного дуже мало, отже обраний нами напрямок досліджень, який включає порівняльну оцінку сортів, з метою підбору для умов Лісостепу західного та вивчення впливу комплексу технологічних заходів при вирощуванні культури є актуальним.

Здобувач ІІІ  рівня вищої освіти Ілля КУЧЕР під  керівництвом доктора сільськогосподарських наук, професора Вероніки ХОМІНОЇ проводить дослідження за темою: «Формування продуктивності сортів льону олійного  залежно від технологічних заходів в умовах Лісостепу західного» у виробничих умовах  ТОВ «Голозубенецьке» Дунаєвецького району Хмельницької області. Про результати своєї роботи здобувач систематично доповідає на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях та публікує наукові праці.

 

Доктор с.-г. наук, професор Вероніка ХОМІНА