Силабуси - 206 Садово-паркове господарство - ОС «бакалавр» на базі «молодший спеціаліст» (2 роки 10 місяців)