Силабуси - 051 Економіка - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти (3 роки 10 місяців)

Обов'язкові компоненти фахової підготовки

ОКФП 1 Податкова система
ОКФП 2 Культура ділового спілкування
ОКФП 3 Історія економіки та економічної думки
ОКФП 4 Соціальна економіка
ОКФП 5 Інформаційні системи і технології на підприємстві
ОКФП 6 Основи економічної науки
ОКФП 7 Мікро і макроекономіка
ОКФП 8 Економіка підприємств
ОКФП 9 Менеджмент
ОКФП 10 Облік і оподаткування
ОКФП 11 Фінанси підприємств
ОКФП 12 Гроші і кредит
ОКФП 13 Аналіз господарської діяльності
ОКФП 14 Регіональна економіка
ОКФП 15 Теорія економічного аналізу
ОКФП 16 Організація виробництва
ОКФП 17 Маркетинг
ОКФП 18 Економіка праці і соціально-трудові відносини
ОКФП 19 Ціна і ціноутворення
ОКФП 20 Міжнародна економіка
ОКФП 21 Стратегія підприємства
ОКФП 22 Національна економіка
ОКФП 23 Електронна комерція
ОКФП 24 Економічна теорія
ОКФП 25 Економіка та організація інноваційної діяльності
ОКФП 26 Проектний аналіз
ОКФП 27 Потенціал і розвиток підприємства
ОКФП 28 Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
ОКФП 29 Економіка аграрного виробництва
ОКФП 30 Управління витратами
ОКФП 31 Економічний аналіз
ОКФП 32 Мережева і цифрова економіка
ОКФП 33 Оплата праці
ОКФП 34 Виробнича практика