072 Фінанси, банківська справа та страхування - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Економіка та організація аграрного виробництва
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Інформаційні системи і технології у фінансах
ВКФПМФК 1. Методи прийняття управлінських рішень
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Комунікації в публічній адміністрації
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Імунітет рослин
ВКФПМФК 1. Планування розвитку сільських територій та їх виробничо-господарських спеціалізацій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Основи ветеринарного бізнесу
ВКФПМФК 1. Професійна юриспруденція, етика та комунікація

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Місцеві фінанси
ВКФППК 1. Фінансова математика
ВКФППК 1. Фінанси домогоподарств
 
ВКФППК 2. Фінансовий аналіз
ВКФППК 2. Професійна етика
ВКФППК 2. Фінансове планування
 
ВКФППК 3. Страхові послуги
ВКФППК 3. Страхування ризиків підприємства
ВКФППК 3. Корпоративне страхування
 
ВКФППК 4. Казначейська справа
ВКФППК 4. Страхове право
ВКФППК 4. Валютні операції
 
ВКФППК 5. Бюджетна система
ВКФППК 5. Фінанси страхових організацій
ВКФППК 5. Банківські послуги
 
ВКФППК 6. Фінансовий ринок
ВКФППК 6. Ринок страхових послуг
ВКФППК 6. Ринок цінних паперів
 
ВКФППК 7. Банківські операції
ВКФППК 7. Фінансові деривативи
ВКФППК 7. Операції з цінними паперами
 
ВКФППК 8. Корпоративні фінанси
ВКФППК 8. Історія фінансів
ВКФППК 8. Грошово – кредитні системи
 
ВКФППК 9. Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання
ВКФППК 9. Фінансово-економічна діяльність
ВКФППК 9. Система соціального страхування зарубіжних країн
 
ВКФППК 10. Банківська система
ВКФППК 10. Міжнародний банкінг та ринки капіталу
ВКФППК 10. Фінанси небанківських установ
 
ВКФППК 11. Центральний банк і грошово-кредитна політика
ВКФППК 11. Біржова діяльність
ВКФППК 11. Аналіз банківської діяльності