051 Економіка - ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти

Вибіркові компоненти фахової підготовки міжфакультетського каталогу

ВКФПМФК 1. Лісовідновлення і лісорозведення
ВКФПМФК 1. Енергетичні рослинні ресурси
ВКФПМФК 1. Техноекологія
ВКФПМФК 1. Патентознавство
ВКФПМФК 1. Відновлення деталей
ВКФПМФК 1. Технічна естетика
ВКФПМФК 1. Транспортний менеджмент і маркетинг
ВКФПМФК 1. Економіка та організація аграрного виробництва
ВКФПМФК 1. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
ВКФПМФК 1. Інформаційні системи і технології у фінансах
ВКФПМФК 1. Методи прийняття управлінських рішень
ВКФПМФК 1. Лідерство в підприємницькій діяльності
ВКФПМФК 1. Комунікації в публічній адміністрації
ВКФПМФК 1. Економіка та менеджмент енергетичних систем
ВКФПМФК 1. Професійна адаптація
ВКФПМФК 1. Імунітет рослин
ВКФПМФК 1. Планування розвитку сільських територій та їх виробничо-господарських спеціалізацій
ВКФПМФК 1. Автоматизація технологічних процесів
ВКФПМФК 1. Проектування технологічних процесів в овочівництві
ВКФПМФК 1. Основи ветеринарного бізнесу
ВКФПМФК 1. Професійна юриспруденція, етика та комунікація

Вибіркові компоненти фахової підготовки профільного каталогу

ВКФППК 1. Державне регулювання економіки
ВКФППК 1. Державне регулювання
ВКФППК 1. Державне регулювання господарської діяльності
 
ВКФППК 2. Трансформаційна економіка та економічна політика держави
ВКФППК 2. Трансформаційна економіка
ВКФППК 2. Економічна політика держави
 
ВКФППК 3. Економіко-статистичне моделювання
ВКФППК 3. Статистичне моделювання та прогнозування
ВКФППК 3. Економіко-статистичні методи і моделі
 
ВКФППК 4. Внутрішній економічний механізм підприємства
ВКФППК 4. Внутрішній економічний механізм на підприємствах АПК
ВКФППК 4. Економічний механізм підприємства
 
ВКФППК 5. Економіка агропромислових формувань
ВКФППК 5. Економіка і організація агропромислових формувань
ВКФППК 5. Агропромислові формування нового типу
 
ВКФППК 6. Організація і планування в агропромислових формуваннях
ВКФППК 6. Організація агропромислових формувань
ВКФППК 6. Планування в агропромислових формуваннях
 
ВКФППК 7. Планування і контроль на підприємстві
ВКФППК 7. Внутрігосподарське планування на підприємстві
ВКФППК 7. Система планування діяльності підприємств
 
ВКФППК 8. Капітал підприємства: формування та використання
ВКФППК 8. Капітал підприємства
ВКФППК 8. Капітал підприємства та його кругообіг
 
ВКФППК 9. Економічна безпека підприємства
ВКФППК 9. Основи економічної безпеки
ВКФППК 9. Система економічної безпеки (екосестейт)
 
ВКФППК 10. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
ВКФППК 10. Зовнішньоекономічна діяльність
ВКФППК 10. Механізм зовнішньо-економічної діяльності
 
ВКФППК 11. Тендерні закупівлі та торги
ВКФППК 11. Державні публічні закупівлі
ВКФППК 11. Публічні закупівлі он-лайн