Вітаємо із заслуженим міжнародним визнанням наукових здобутків!

Колективи Подільського державного аграрно-технічного університету і  громадської організації «Інститут соціально-економічних регіональних досліджень» щиро вітають доктора економічних наук, професора, член -кореспондента НААН України, заслуженого працівника сільського господарства України, ректора Подільського державного аграрно-технічного університету Володимира ІВАНИШИН з обранням до міжнародної науково-консультативної ради журналу «Політика і урядування»  (Journal of Policy & Governance), який видається корпорацією Grassroots Institute (Канада)!

Вітаємо також голову громадської організації, кандидатку економічних наук, доцента кафедри економіки, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Подільського державного аграрно-технічного університету Аллу ПЕЧЕНЮК з включенням до складу редакційної колегії журналу!

Бажаємо натхнення, здоров'я, сил та енергії для подальшої активної діяльності задля розширення горизонтів української науки та освіти!

З дослідженнями авторів можна ознайомитись на сторінках журналів:

Journal of Policy & Governance (Журнал політики та урядування)

www.grassrootsjournals.org/jpg

Grassroots Journal of Natural Resources (Низовий журнал природних ресурсів)

www.grassrootsjournals.org/gjnr

Agrobiodiversity & Agroecology (Агробіорізноманіття та агроекологія)

www.grassrootsjournals.org/aa

Journal of Environmental Law & Policy (Журнал екологічного права та політики)

www.grassrootsjournals.org/jelp