Старт соціологічних досліджень

Процеси децентралізації влади в Україні актуалізували ряд проблемних питань, які пов'язані з пошуком оптимальних шляхів розвитку територіальних громад. З метою розробки методичного інструментарію оцінки ефективності послуг, які надаються на місцевому рівні, програмою USAID«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) та Міністерством розвитку громад та територій України було ініційовано Пілотний проект з розробки системи оцінки ефективності територіальних громад, до якого є залученою ГО «Інститут соціально-економічних регіональних досліджень". 

Приємно відзначити, що не залишаються осторонь актуальних питань сьогодення і студенти та науково-педагогічні працівники економічного факультету Подільського державного аграрно-технічного університету (Алла Печенюк, Наталія Корженівська, Валентина Борковська). В рамках закріплення знань та набуття практичних навиків, студентcька молодь, у активній співпраці з ГО «Інститут соціально-економічних регіональних досліджень", долучилися до соціологічного опитування із виявлення думки громадськості щодо ефективності та якості послуг, які надаються у Кам'янець-Подільській міській територіальній громаді. Така практика позитивно позначається на формуванні професійних компетенцій майбутніх фахівців, сприяє покращенню їх комунікаційної взаємодії та формуванню командного духу.

Запрошуємо долучитися до опитування за посиланням

Відповідальна з наукової та міжнародної діяльності,
д-р екон. наук, доцент Н.Л. Корженівська