Перспективи, які відкриває програма Еразмус для студентів, аспірантів, НПП та персоналу вищих навчальних закладів

Європейський Союз понад 30 років фінансує Програму Еразмус, завдяки якій майже 4 мільйони європейських студентів скористалися можливістю пройти частину навчання в іншому закладі вищої освіти (ЗВО) Європи. У 2015 році Еразмус+ відкрила цю можливість для індивідуальних осіб та організацій з інших частин світу. У рамках нового напряму «Міжнародна кредитна мобільність» (International Credit Mobility, скорочено – «ICM») європейські ЗВО можуть укладати угоди про мобільність із партнерами з усіх країн світу для обміну студентами та працівниками своїх закладів вищої освіти із такими ж закладами з інших країн світу.

Міжнародна кредитна мобільність спрямована на підвищення потенціалу, привабливості та виходу закладів-учасників на міжнародну арену. Для українських вищих навчальних закладів академічна мобільність – це чудова можливість співпраці з європейськими університетами задля організації взаємного обміну студентами, викладачами та адміністративним персоналом за проектами з міжнародної кредитної мобільності. Слід також зауважити, що після навчання та повернення до рідного університету відбувається обов'язкове визнання кредитів і періодів навчання.

Проект з міжнародної кредитної мобільності може бути організований вищими навчальними закладами з України та одним ВНЗ-партнером з країни-члена Програми Еразмус+.

Напрям міжнародної кредитної мобільності (ІСМ) підтримує мобільність окремих учасників, які є студентами або які працюють у закладах вищої освіти, а саме :

• Мобільність студентів короткого циклу, першого циклу (в рамках програм на здобуття ступеню бакалавра або еквівалентних програм) другого циклу (в рамках програм на здобуття ступеню магістра або еквівалентних програм) або третього циклу (для PhD студентів). Період мобільності може тривати від 3-х (або один навчальний семестр) до 12-ти місяців.

• Мобільність працівників для викладання для працівників-викладачів для викладання у партнерському закладі за кордоном. Тривалість періоду мобільності може становити від 5-ти днів до 2-х місяців.

• Мобільність працівників для обміну досвідом для викладачів та адміністративного персоналу для участі у тренінгах за кордоном (за винятком конференцій), перейняття досвіду на робочому місці у партнерському ЗВО. Тривалість періоду мобільності становить від 5-ти днів до 2-х місяців.

Термін впровадження проектів загалом триває від 16 до 24 місяців.

Заходи з мобільності студентів і працівників можуть організовуватись за будь-якою предметною сферою або навчальною дисципліною. Також можуть поєднуватися обмін професійним досвідом і тренінгові заходи.

Стипендія для студентів-учасників кредитної мобільності складає 750-850 євро на місяць, а добові для викладачів та працівників складають 100-160 євро на день.

Участь у конкурсах Програми Еразмус+ за напрямом КА1 дає можливість вищим навчальним закладам вдосконалити навички управління міжнародними проектами, покращити свій організаційний потенціал, відкрити нові горизонти для інтернаціоналізації вищої освіти як на організаційному, так і на індивідуальному рівнях для свого навчального закладу та своїх студентів, викладачів та працівників задля подальшої участі в майбутніх міжнародних проектах з партнерами з усього світу.

Конкурс для участі у проектах з кредитної мобільності оголошується щорічно у жовтні та триває, як правило, до лютого наступного календарного року.

Країни в яких буде проходити навчання для стипендіатів з України: 33 Країни-члени програми (Programme Countries): 28 держав-членів ЄС; Ліхтенштейн, Ісландія, Норвегія; країни-кандидати - Туреччина, Македонія.

Будь-який ЗВО країни-члена Програми Еразмус+ має право подати проект з ІСМ. ЗВО країн-партнерів із усього світу також можуть взяти участь у Програмі, як партнери. Процес подання та відбору проектів з кредитної мобільності за Програмою Еразмус+ є децентралізованим та є повною відповідальністю Національних агентств країн-членів Програми Еразмус+. Обмін за між  університетськими проектами з міжнародної кредитної мобільності повинен бути двостороннім.

Студенти і працівники закладів подають проектні заявки безпосередньо до свого закладу.  Критерії обрання для участі в заходах з мобільності визначає ЗВО, в якому вони навчаються або працюють.

Мобільність, яка підтримується цим ключовим напрямом діяльності, має надати наступні переваги для студентів:

• покращення якості навчання;

• збільшення можливостей для працевлаштування та перспектив кар'єрного росту;

• підвищення ініціативності та підприємницького потенціалу;

• підвищення самооцінки та самовдосконалення;

• покращення знання іноземної мови;

• покращення міжкультурної обізнаності;

• активніша участь у житті суспільства;

• покращення обізнаності щодо проекту з Європою та цінностей ЄС;

• мотивація взяти участь у навчанні або професійній підготовці після навчання за кордоном.

Мобільність повинна надати такі переваги для працівників, молодіжних працівників та викладачів у сфері освіти, професійної підготовки і молоді:

• підвищення професійної кваліфікації (викладання, навчання, робота з молоддю тощо);

• краще розуміння існуючих практик, реформ і систем у сфері освіти, професійної підготовки та молоді в інших країнах;

• розвиток потенціалу для запровадження змін в умовах реформ та міжнародної співпраці освітніх організацій;

• краще розуміння взаємозв'язків між формальною та неформальною освітою, професійно-технічною освітою та ринком праці;

• покращення якості роботи та іншої діяльності на користь студентів, стажерів, учнів, школярів, дорослих, молодих людей та волонтерів;

• краще розуміння та сприйняття соціальної, лінгвістичної та культурної різноманітності;

• збільшення можливості відповідати потребам людей із обмеженими можливостями;

• збільшення підтримки та заохочення до навчання за обміном;

• збільшення можливостей у професійному та кар'єрному рості;

• покращення знання іноземної мови;

• поява мотивації та задоволення у щоденній роботі.

Проекти, які підтримує цей ключовий напрям, повинні надавати наступні переваги для організацій-учасників програми:

  • розбудова потенціалу для роботи на Європейському/міжнародному рівні: покращення навичок управління та стратегій інтернаціоналізації; посилення співпраці із іноземними партнерами; залучення фінансових ресурсів (відмінних від ЄС), щоб організовувати Європейські/міжнародні проекти; покращення якості підготовки, реалізації, моніторингу та використанню результатів Європейських/міжнародних проектів;
  • інноваційний спосіб працювати з цільовими аудиторіями, використовуючи, наприклад, більше цікавих програм для студентів, стажерів, учнів, молодих людей та волонтерів, відповідно до їх потреб та очікувань; підвищення кваліфікації викладачів та вчителів; зміцнення практик щодо визнання та підтвердження досвіду, який отримано протягом періоду за кордоном; ефективніша діяльність на користь місцевих організацій, покращення методів та практики роботи з молоддю, з метою активно залучити молодь і/або відповідати потребам людей із обмеженими можливостями тощо;
  • новіше, динамічніше, більш прихильне та професійніше середовище в самій організації, а саме, готовність поєднати кращий досвід та нові методи у щоденній діяльності; бути відкритим до співпраці із організаціями, що є активними у різних соціальних, освітніх та робочих сферах; стратегічне планування професійного розвитку кадрів, відповідно до потреб кожного та до цілей організації; якщо можливо, здатність привернути увагу найкращих студентів та викладачів із усього світу.

В довгостроковій перспективі, спільний ефект від декількох тисяч проектів, які очікуються за цим ключовим напрямом діяльності, повинен вплинути на систему освіти, професійної підготовки та молоді у країнах учасницях програми, шляхом заохочення проведення реформ та розроблення нових ресурсів для обміну в Європі і за її межами.

За детальною інформацією щодо участі в Програмі, звертайтеся у відділ міжнародних зв'язків ПДАТУ – каб.34 (головний корпус).

 

ЕРАЗМУС+
Міжнародна кредитна мобільність
Довідник для закладів вищої освіти