Відбулося планове засідання вченої ради університету

19 травня 2020 року в дистанційному режимі відбулося планове засідання вченої ради Подільського державного аграрно-технічного університету, в якому прийняли участь 56 членів ради із 63.

Вчена рада працювала згідно порядку денного:

  1. Про розширення міжнародних зв'язків університету з питань освіти і науки та ефективність закордонного стажування науково-педагогічних працівників (доп. в.о. проректора з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності Левицька Вікторія Андріївна)
  2. Про результати роботи навчально-наукового інституту дистанційної освіти та шляхи її поліпшення (доп. директор навчально-наукового інституту дистанційної освіти Волощук Юлія Олександрівна)

Наступними питаннями вчена рада розглянула та затвердила зміни до Правил прийому на навчання до Подільського державного аграрно-технічного університету в 2020 році; зміни до Правил прийому на навчання до ВСП «Фахові коледжі Подільського державного аграрно-технічного університету» в 2020 році; оновлені освітньо-професійні програми освітніх ступенів «бакалавр», «магістр»; оновлені освітньо-наукові програми ступеня «доктор філософії»; «Положення про організацію патентно-ліцензійної і винахідницької роботи у Подільському державному аграрно-технічному університеті».

В новій редакції було затверджено: «Положення про організацію освітнього процесу в Подільському державному аграрно-технічному університеті»; «Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у Подільському державному аграрно-технічному університеті»; «Положення про порядок розробки, затвердження та періодичного перегляду освітньої програми в Подільському державному аграрно-технічному університеті»; «Положення про відрахування, поновлення та переведення студентів Подільського державного аграрно-технічного університету»; «Положення про порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти Подільського державного аграрно-технічного університету».

Вчена рада розглянула і рекомендувала до опублікування збірники тез доповідей: «Матеріалів І міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців «Перші наукові кроки – 2020» 16 квітня 2020р.»; «Матеріалів V міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми управління та адміністрування: теоретичні і практичні аспекти» 6 травня 2020 р.»; «Матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та здобувачів вищої освіти «Забезпечення сталого розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації» 20 травня 2020 р.».

Також вчена рада розглянула і затвердила звіти про закордонне стажування науково-педагогічних працівників університету: Завадської Ірини Михайлівни, Гуцола Тараса Дмитровича, Комарніцького Сергія Петровича, Кучера Олега Володимировича, Нестеренка Валерія Анатолійовича.

Секретар вченої ради ПДАТУ,
кандидат сільськогосподарських наук
Олена Кобернюк