Планове засідання вченої ради Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» 28 жовтня 2022 року

28 жовтня 2022 року відбулося планове засідання вченої ради Закладу вищої освіти «Подільський державний університет», в якому прийняли участь 62 члени ради із 67. Перед початком роботи, ректор університету, професор ІВАНИШИН Володимир Васильович привітав новий склад вченої ради, який сформований згідно наказу від 24 жовтня 2022 року, і побажав усім здоров’я, мирного неба, успіхів та взаєморозуміння!

Також, ректор університету вручив атестат доцента ТОКАРЧУК Тетяні Сергіївні.

 

Надалі, вчена рада працювала згідно порядку денного:

  1. Вибори голови вченої ради
  2. Звіт про освітньо-педагогічну та господарську діяльність ВСП «Шепетівський фаховий коледж ЗВО «ПДУ» за 2021-2022 н.р. (доп. директор коледжу ДМИТРИК Валентина Володимирівна)
  3. Звіт про освітньо-педагогічну та господарську діяльність ВСП «Новоушицький фаховий коледж ЗВО «ПДУ» за 2021-2022 н.р. (доп. директор коледжу ІВАСИК Мирослава Володимирівна)
  4. Затвердження плану виховної та профорієнтаційної роботи на 2022-2023 н.р. (доп. директор центру виховної роботи і соціально-культурного розвитку ПРОКОПОВА Ольга Петрівна)

 

На підставі результатів таємного голосування головою вченої ради обрано ректора університету, доктора економічних наук, професора, члена-кореспондента НААН  ІВАНИШИН Володимира Васильовича.

Також, за результатами таємного голосування вчена рада прийняла рішення про присвоєння вченого звання доцента по кафедрі права, професійної та соціально-гуманітарної освіти БОДНАР Аллі Миколаївні та доцента по кафедрі фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем ГАВРИЛЮК Віті Миколаївні.

 

В різному вчена рада розглянула питання і одноголосно прийняла рішення:

- з метою удосконалення структури університету створити з 01 листопада 2022 року Навчально-науковий інститут харчових технологій;

- затвердити теми дисертаційних робіт аспірантів першого року навчання;

- рекомендувати до друку навчальний посібник з дисципліни «Спеціальна епізоотологія» кандидата ветеринарних наук, доцента КАРЧЕВСЬКОЇ Тетяни Миколаївни та словник-довідник з дисципліни «Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва» (автори: д.с.-г.н., професор ПРИЛІПКО Тетяна Миколаївна; к.с.-г.н., доцент КОВАЛЬ Тетяна В’ячеславівна; к.техн.н. КУЗЬМІНСЬКА Інна Миколаївна)

- рекомендувати кандидата економічних наук, асистента кафедри обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу БАЛЛУ Інну Володимирівну для проходження підвищення кваліфікації у формі дистанційного стажування в Університеті менеджменту та безпеки в Кошицях (Словаччина) з 31 жовтня по 12 грудня 2022 року.

 

Наступними питаннями вчена рада розглянула та затвердила:

- «Положення про центр мовної підготовки Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»;

- нову редакцію «Положення про відділ міжнародної та виробничої практики і працевлаштування у Закладі вищої освіти «Подільський державний університет»;

- нову редакцію «Положення про організацію закордонної практики (стажування) здобувачів вищої освіти у Закладі вищої освіти «Подільський державний університет».

 

 

Секретар вченої ради, доцент
Олена КОБЕРНЮК