Звітуємо за проходження виробничої практики

Однією із складових навчального процесу на факультеті енергетики та інформаційних технологій є проходження виробничої практики здобувачами вищої освіти 1 курсу денної форми навчання, освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітньої програми 141.05 «Енергетичний менеджмент».

Здобувачами вищої освіти були здані звіт із проходження практики, які містять у собі аналіз практики, відомості про виконання усіх розділів згідно програми та індивідуального завдання, висновки і пропозиції, зауваження та побажання щодо підсумків практики, список використаних літературних джерел.

Члени комісії у форматі відеоконференції провели заслуховування звітів здобувачів вищої освіти, які давали відповідні пояснення, характеризували табличний матеріал, представлені схеми тощо. Матеріали, зібрані у процесі проходження практики можуть використовуватися у практичній діяльності і навчальному процесі факультету енергетики та інформаційних технологій.

 

Завідувач кафедри енергозберігаючих технологій
та енергетичного менеджменту Олег ТКАЧ